Recent Submissions

  • Itseopiskelumateriaalia: Kausaalimallintamisen perusteet tilastotieteessä 

    Kopra, Juho; Tikka, Santtu (Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, 2016)
    Tämä moniste on tarkoitettu itseopiskelumateriaaliksi tilastotieteen maisterivaiheen opiskelijoille (tai vastaavat tiedot omaaville). Erityisesti todennäköisyyslaskennan ja yleistettyjen lineaaristen mallien tuntemus on ...