Show simple item record

dc.contributor.authorJokela, Riikka
dc.date.accessioned2013-09-17T10:03:25Z
dc.date.available2013-09-17T10:03:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1280037
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42172
dc.description.abstractTutkielman tehtävänä on tarkastella, kuinka lapsen osallisuus näyttäytyy lastensuojelun asiakkuudessa sijaishuollossa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii muuttunut lapsuuskäsitys, uusi lapsuusparadigma, joka mieltää lapsen toimijana ja osallistujana omissa asioissaan. Tutkielma on kvalitatiivinen, ja sen aineisto on saatu haastattelemalla seitsemää huostaan otettua ja sijoitettua lasta, iältään 12 -19-vuotiaita. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin metodilla. Lasten kuvauksista nousee esiin kolmenlaisia asiakkuuskokemuksia. Osa lapsista kuvaa jäävänsä asiakkuutensa ulkojäseniksi ja vaille osallistumisen kokemuksia. Toinen osa lapsista kertoo rakenteellisista ja muodollisista osallisuuden mahdollisuuksista, mutta he silti kokevat jäävänsä ilman kokemusta kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Kolmas ryhmä lapsia kuvaa itsensä mukaan ja osallisiksi itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuus ilmiönä paikantuu lasten kuvausten mukaan kolmeen eri vuorovaikutus-näyttämöön. Osallisuus näyttäytyy ensinnäkin lasten omassa toiminnassa ja edellytyksissä, halussa ja kyvyssä osallisuuteen. Toiseksi osallisuus paikantuu heidän arkiympäristöönsä, sijaishuoltopaikan käytäntöihin, vuorovaikutukseen suhteessa aikuisiin ja rakenteellisiin osallisuuden mahdollisuuksiin. Kolmas paikannus on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työskentely, asenteet ja resurssit sekä sosiaalityöntekijän ja lapsen välinen yhteistyö. Lasten kuvausten pohjalta voi todeta, että osallisuuden toteutumisessa on edelleen suuria haasteita. Rakenteellisetkaan osallisuuden mahdollisuudet eivät takaa lapsen kokemusta osallisuudesta, mikäli aikuiset eivät kuuntele lapsia. Ilman aitoa vuorovaikutusta ja lapsen tiedon todesta ottamista osallisuus jää näennäiseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLapsi
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.otherasiakkuus
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.othersijaishuolto
dc.subject.otheruusi lapsuus-paradigma
dc.titleKuullaan, mutta kuunnellaanko? : huostaan otetun ja sijoitetun lapsen kokemuksia osallisuudesta lastensuojelun asiakkuudessaan
dc.title.alternativeHuostaan otetun ja sijoitetun lapsen kokemuksia osallisuudesta lastensuojelun asiakkuudessaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309172309
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-09-17T10:03:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoasiakkuus
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record