Show simple item record

dc.contributor.authorJyrkkä, Päivi
dc.date.accessioned2013-06-07T13:07:08Z
dc.date.available2013-06-07T13:07:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1269470
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41710
dc.description.abstractJoka vuosi Suomessa diagnosoidaan yli 13 000 uutta muistisairasta. Voidaan puhua sekä kansanterveydellisestä että taloudellisesta haasteesta yhteiskunnalle. Muistisairauksia ei toistaiseksi osata parantaa lääkkeiden avulla, mutta varhaisella diagnosoinnilla, hoidolla ja kuntoutuksella voidaan ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä ja lisätä mahdollisuuksia asua pidempään omassa kodissaan. Siksi tiedon kartuttaminen muistisairauden varhaisessa tunnistamisessa on yksi tärkeimmistä tekijöistä muistihäiriöisten ihmisten auttamiseksi. Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli selvittää ikääntyneiden ihmisten selviytymistä välineellisistä päivittäistoiminnoista eli IADL (instrumental activities of daily living) -toiminnoista ja tarkastella, missä IADL-toiminnossa koettu avun tarve mahdollisesti auttaisi tunnistamaan alkavaa muistihäiriötä. Tutkimus pohjautuu Life-Space Mobility in Old Age (LISPE) –hankkeen lähtötilannehaastatteluaineistoon, joka kerättiin tutkittavien kodeissa 2012. Otoksen koko oli kaikkiaan 2550 75–90-vuotiasta itsenäisesti kotona asuvaa ihmistä Muuramen ja Jyväskylän alueelta ja heistä 848 osallistui tutkimukseen. Aineiston tarkastelussa käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointeja, khiin neliötestiä, riippumattomien otosten t-testiä sekä Mann-Whitneyn U-testiä. Binäärisen logistisen regressioanalyysin avulla selvitettiin, onko IADL-toiminnoista selviytymisellä yhteyttä alentuneeseen kognitiiviseen tasoon. Lisäksi tutkittiin, vaikuttaako jokin valituista taustamuuttujista kyseiseen yhteyteen. Naisilla avun tarvetta IADL-toiminnoissa esiintyi kokonaisuudessaan hieman miehiä yleisimmin. Niillä ikääntyneillä, jotka raportoivat avun tarvetta ruoan laittamisessa, lääkkeiden annostelussa ja ottamisessa sekä raha-asioiden hoitamisessa todennäköisyys alentuneeseen kognitiiviseen tasoon oli jopa kuusinkertainen verrattaessa niihin ikääntyneisiin, joilla ei ollut avun tarvetta näissä IADL-toiminoissa. IADL-toimintojen ja muistin välistä yhteyttä on tutkittu jo laajalti ja tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. Tuloksista voitiin selkeästi osoittaa, missä IADL-toiminnoissa koettu avun tarve oli yhteydessä alentuneeseen kognitiiviseen tasoon. Ja kyseiset IADL-toiminnot ovat niitä päivittäistoimintoja, joissa tarvitaan suurinta kognitiivista kapasiteettia muihin IADL-toimintoihin verrattuna. Tuloksia voidaan hyödyntää muistisairauksien varhaisessa tunnistamisessa esimerkiksi kotihoidossa kiinnittämällä erityistä huomiota ikääntyneiden ruoka- ja lääkehuollon toteutumiseen sekä raha-asioiden hoitoon.fi
dc.description.abstractThere are over 13000 new incidences of memory diseases diagnosed in Finland every year. This is both a health and financial challenge to the community. It is not possible to cure memory diseases medically only by early detection, care and rehabilitation we can retain functional capacity and increase the possibility to live longer at home. It is important to collect information about the early detection of memory disorder. The purpose of this study was to investigate the coping of instrumental activities of daily living in older people and to examine which IADL- functions can help to identify early memory disorder. The study is based on the Life-Space Mobility in Old Age-project (LISPE) which was performed at the homes of the examinees in 2012. The whole study involved 2550 75 to 90-year-old community-dwelling people in the Muurame and Jyväskylä municipalities and 848 of them participated to the study. Data were analyzed by computing frequencies and cross-tabulations. Comparisons between groups were performed using chi-square test or the independent samples Mann-Whitney U test. Binary logistic regression analysis was used to investigate the association between the MMSE and IADL-functions while taking the potential confounders into account. Mainly IADL- functions causes more need of help for women. For those examinees who need help with the cooking, taking meds and handling money, the risk of weakened cognitive level were even six times higher than those who did not have difficulties. In this study the findings clearly showed that need of help in certain IADL-functions can be associated with weakened cognitive level. These IADL-functions are the activities of daily living where we need the highest cognitive capacity. We can use these findings to recognize the early signs of dementia in older people living at home.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntynyt ihminen
dc.subject.otherIADL-toiminnot
dc.subject.othermuistihäiriö
dc.subject.othervarhainen tunnistaminen
dc.titleMMSE-testin yhteys ikääntyneiden ihmisten välineellisiin päivittäistoimintoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306071921
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-06-07T13:07:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysomuistihäiriöt
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysotunnistaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record