Show simple item record

dc.contributor.authorKauppinen, Tuula
dc.date.accessioned2013-05-29T06:01:20Z
dc.date.available2013-05-29T06:01:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268441
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41605
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Koettu terveys ja sen yhteys autoiluun ja autoilusta luopumiseen 63 – 76 vuoden ikäisillä naisilla Tuula Kauppinen Pro gradu –tutkielma gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos Kevät 2013, 33 sivua Autoilu vähenee ikääntyessä. Ikääntyneille autoilu edustaa itsenäistä ja aktiivista elämäntapaa. Naiset luopuvat miehiä useammin autoilusta jo ennen 70 vuoden ikää, mutta eivät terveydellisistä syistä yhtä usein kuin miehet. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoitus oli selvittää eroaako autoilevien ja ajokortittomien koettu terveys, ja onko koettu terveys yhteydessä autoilusta luopumiseen 63- 76 vuoden ikäisillä naisilla. Tutkimuksessa käytettiin vuoden 2000 Finnish Twin Study on Aging- hankkeen kyselyaineistoa, johon osallistui 434 naista, iältään 63- 76 vuotta. Logistisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin koetun terveyden yhteyttä ajokortittomuuteen ja autoilusta luopumiseen. Ajokortti oli ollut 194 henkilöllä ja heistä 69% autoili edelleen. Hyväksi terveytensä ilmoitti 40,2 % ajokortin omistaneista ja 18 % ajokortittomista, vastaavasti keskinkertaiseksi 56,2 % ja 75,8 % sekä huonoksi 3,6 % ja 6,2 %. Henkilöt, jotka kokivat, että heidän terveytensä oli huono (OR 2,78; 95%CI 1,01-7,64) tai keskinkertainen (OR 2,72; 95%CI 1,71-4,33) olivat lähes kolme kertaa todennäköisemmin ajokortittomia verrattuna henkilöihin, joilla oli hyvä koettu terveys. Rajattaessa analyysi henkilöihin, joilla oli ollut ajokortti todettiin, että keskinkertaisen koetun terveyden ilmoittaneet olivat kaksi kertaa (OR 2,25; 95%CI 1,08- 4,68) hyvän koetun terveyden ilmoittaneisiin verrattuna henkilöitä, jotka olivat luopuneet autoilusta. Tutkimus osoitti, että huono koettu terveys oli yhteydessä autoiluun. Autoilevat naiset kokivat yleisesti terveytensä paremmaksi kuin ne naiset, jotka eivät olleet koskaan autoilleet tai olivat luopuneet autoilusta. Tutkimuksen tulos on samansuuntainen aiempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan koetun terveyden huonontuminen lisää riskiä luopua autoilusta. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimuksia niistä (subjektiivisista) tekijöistä, jotka saattavat estää täysin ajokykyisiä ikääntyneitä jatkamasta autoiluaan. Asiasanat: koettu terveys, autoilu, naiset, ikääntyneetfi
dc.description.abstractABSTRACT The association between self-rated health and driving activity on 63-76 aged women Tuula Kauppinen Master´s thesis in gerontology and public health University of Jyväskylä, Faculty of sport and health sciences Department of health sciences 2013 33 pages Driving activity decreases by aging. For older people driving represents an independent and active life. Women relinquish their driving far more earlier than men. The objective of this master´s thesis was to evaluate whether self-rated health (SRH) differs from women who have a drivers licence (drivers) to women who have never driven (non-drivers). In the study was also compared self-rated health between women who continued to drive to women who had relinquished driving (former drivers). The 434 female participants were drawn from Finnish Twin Study on Aging (FITSA), a longitudinal study on female twins who were aged 63-76 years at the time of the study. Logistic regression was used to estimate the associations between self-rated health and non-driving status and self-rated health and driving cessation. There were 194 persons who had been drivers, 69 % of them were currently driving. Of drivers, 40 % reported a good self-rated health, 56 % fair and 4 % poor. Among non-drivers, 18 % reported a good self-rated health, 76 % fair and 6 % poor. In adjusted model the women who reported fair or poor SRH were three times more likely to be non-drivers. Compared to those licence holders with good SRH, women with fair SRH had two times higher probability to be a person who had relinquished driving. The study revealed that poor self-rated health was associated to driving status on women aged 63-76. Women who were non-drivers had worse SRH than drivers and drivers who had relinquished their driving had worse SRH than those who continued driving. The result of this study supports the previous studies that deterioration in the self-perceived health may increase the probability for driving cessation. We need more studies about the facts that lead to capable older women to cease their driving. After all driving is an important form of travel for aged people and statistically the safest for aged women. Keywords: self-rated health, driving, women, ageden
dc.format.extent33 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAsiasanat: koettu terveys
dc.subject.otherautoilu
dc.subject.othernaiset
dc.subject.otherikääntyneet
dc.titleKoettu terveys ja sen yhteys autoiluun ja autoilusta luopumiseen 63-76 vuoden ikäisillä naisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305291814
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-05-29T06:01:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.subject.ysoautoilu
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record