Show simple item record

dc.contributor.authorHallman, Elina
dc.date.accessioned2013-05-20T07:21:55Z
dc.date.available2013-05-20T07:21:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261461
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41493
dc.description.abstractTämän tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostus selvittää, millaisina henkilökohtaisen avun työnantajat kokevat työnantajatehtävät ja niiden hoitamisen. Tutkijan kiinnostus selvittää asiaa heräsi hänen kuultuaan työnantajamallin olevan tyypillinen tapa järjestää vaikeavammaisten henkilökohtainen apu. Työnantajamallissa on kyse siitä, että vaikeavammainen toimii itse omien avustajiensa työnantajana. Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajamallia työnantajien näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa, josta on hyötyä työantajamallia kehitettäessä. Tutkimusaineiston muodostavat teemahaastattelut, joita tehtiin yhteensä 21. Haastateltavat tavoitettiin Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden avustuksella ja kaikki haastatellut olivat jyväskyläläisiä. Haastatelluista suurin osa oli vaikeavammaisia, jotka toimivat itse omien avustajiensa työnantajina. Muutama haastateltava oli ns. sijaistyönantaja eli henkilö, joka hoiti työnantajatehtäviä esimerkiksi omaisensa tai muun läheisensä puolesta. Tutkimuksen taustateoriana on Juha Siitosen (1999) voimaantumisen teoria, johon nojau- duttiin sekä haastattelurunkoa valmisteltaessa että tuloksia käsiteltäessä. Toisena teoreettisena kiinnekohtana on kuluttajaohjautuneen hoivan (consumer-directed care) käsite. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin Anselm Straussin ja Juliet Corbinin (1990) kuvaa- maa grounded theoryä. Tutkimuksen tuloksena esitetään, että työnantajatehtävien hoitaminen määrittyy työnanta- jien puheessa työnantajavelvoitteesta suoriutumiseksi. Työnantajuudesta suoriutuminen paikantuu haasteltavien arkeen. Se määrittyy toiminnaksi, jota leimaa aktiivinen selvittämi- nen ja huolehtiminen. Työnantajuus määrittyy myös rooliksi, joka on luonteeltaan vastuul- linen. Työnantajuuteen kuuluu tyypillisesti myös, että työnantaja arvioi työnantajamallin toimivuutta. Tutkimuksen tulokset tarjoavat tarttumapintaa pohdinnalle siitä, millaista roo- lia kuluttajalle voidaan kaavailla oman hoivansa toteutuksessa ja miten häntä tehtävässään tulisi tukea.fi
dc.format.extent78 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhenkilökohtainen apu
dc.subject.othertyönantajatehtävät
dc.subject.otherkuluttajaohjautunut hoiva
dc.subject.othervoimaantuminen
dc.subject.othergrounded theory
dc.titleVelvoitteesta suoriutuminen : vaikeavammaisten kokemukset henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimimisesta
dc.title.alternativeVaikeavammaisten kokemukset henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305201706
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-05-20T07:21:56Z
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysohenkilökohtainen apu
dc.subject.ysohenkilökohtaiset avustajat
dc.subject.ysotyönantajat
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysogrounded theory


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record