Show simple item record

dc.contributor.authorNoponen, Perttu
dc.date.accessioned2013-05-09T14:28:42Z
dc.date.available2013-05-09T14:28:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1260553
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41344
dc.description.abstractNoponen, Perttu 2013. Infrapunalämmön vaikutukset palautumiseen teholajien urheilijoilla viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana. Valmennus- ja testausopin gradututkielma, Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto, 56 sivua. Tarkoitus. Tieteellinen näyttö lämpöhoidon vaikutuksista palautumiseen on rajallinen ja myös hieman ristiriitainen. Hausswirthin ym. (2011) mukaan infrapunalämpö kiihdyttää palautumista, mutta Pournot ym. (2011) eivät havainneet lämpöterapialla olevan vaikutusta palautumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää lisää konkreettista tietoa lämpöterapian ja erityisesti infrapunalämmön vaikutuksista urheilijoiden palautumiseen. Menetelmät. Koeryhmässä oli kymmenen teholajien kansallisen tason miesurheilijaa (ikä 22.3 ± 4.5 v.) yleisurheilusta, telinevoimistelusta ja pesäpallosta. Koeryhmä toimi omana kontrolliryhmänään. Koehenkilöiden aloitusjärjestys ryhmissä arvottiin. Harjoittelu ja ravitsemus vakioitiin viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana. Tutkimusasetelma koostui suorituskykytesteistä (isometriset voimatestit, kevennyshyppy ja Wingaten 30 sekunnin anaerobinen maksimitesti polkupyöräergometrillä), aamukyselyistä ja paastoverinäytteistä (testosteroni, kortisoli, SHBG = sex hormone binding globulin, hsCRP = high sensitive C-reactive protein ja kreatiinikinaasi). Koejakson aikana koehenkilöt käyttivät infrapunapussia (FIR65º, U2i / Oy You Two Import Ltd., Oulu, 40 minuutin ajan lämpötilassa 50 ºC) jokaisena iltana maanantaista torstaihin. Infrapunapussia ei käytetty kontrollijaksolla. Tilastolliset analyysit tehtiin käyttäen varianssianalyysiä ja parillisten otosten t-testiä. Merkitsevyystasoksi määriteltiin p<0.05. Tulokset. Keskimääräinen teho Wingaten 30 s testissä kasvoi merkitsevästi (p = 0.015) koejakson aikana, kun taas kontrollijaksolla merkitseviä muutoksia ei havaittu. Koejakson ja kontrollijakson välillä ei havaittu merkitseviä eroja voimatesteissä, kevennyshypyssä eikä verestä mitatuissa muuttujissa. Kuitenkin veren SHBG-tasossa havaittiin merkitsevä nousu ensimmäisen ja kolmannen päivän välillä (p = 0.032) ja testosteronitasossa kolmannen ja viidennen päivän välillä (p = 0.023) koejakson aikana. Vastaavasti merkitseviä muutoksia testosteronin ja SHBG:n osalta ei ollut havaittavissa kontrollijaksolla. Kreatiinikinaasin taso oli merkitsevästi korkeampi toisena päivänä verrattuna ensimmäiseen päivään kontrollijaksolla (p = 0.023), ja kolmantena päivänä ensimmäiseen päivään verrattuna sekä koejaksolla (p = 0.030) että kontrollijaksolla (p = 0.007). Suhteellinen muutos testosteroni/kortisoli-suhteessa kasvoi merkitsevästi enemmän koejakson aikana verrattuna kontrollijaksoon (p = 0.026). Lihasarkuus oli lievempi koejakson aikana verrattuna kontrollijaksoon. Pohdinta ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti infrapunalämmön parantavan anaerobisen suorituskyvyn palautumista viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana. Urheilijoiden kokemat tuntemukset tukevat infrapunalämmön positiivisia vaikutuksia palautumiseen. Muutokset testosteroni/kortisoli-suhteessa, kreatiinikinaasissa, ja seerumin testosteroni- ja SHBG- tasoissa antavat viitteitä kehon anabolisen eli rakentavan tilan kehittymisestä ja nopeutuneesta palautumisesta infrapunalämmön vaikutuksesta. Koska merkitseviä muutoksia kahden mittausjakson välillä verinäytteissä ei kuitenkaan havaittu, lisää tutkimusnäyttöä infrapunalämmön vaikutuksista verimuuttujiin tarvitaan. Tämän tutkimuksen perusteella infrapunalämpö nopeuttaa palautumista anaerobisesta suorituksesta viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana verrattuna passiiviseen palautumismenetelmään.fi
dc.description.abstractNoponen, Perttu 2013. Effects of far infrared warm on recovery in power athletes during a 5- day training period. Master’s Thesis in Science of Sport Coaching and Fitness Testing, Department of Biology of Physical Activity. University of Jyväskylä, 56 pages. Purpose. Scientific evidences of thermal therapy on performance recovery are limited and also controversial. It has been shown recently by Hausswirth et al. (2011) that far infrared (FIR) therapy accelerates recovery, while it is also documented that temperate water immersion does not improve performance recovery (Pournot et al. 2011). The purpose of the present study was to find more concrete information about the effects of the thermal therapy and especially the FIR warm on the recovery of the athletes. Methods. The experimental group consisted of ten national level male athletes (22.3 ± 4.5 years) from the power events in track and field, gymnastics and Finnish baseball. The experimental group was its own control group. Starting order of the subjects in the groups was randomized. Training and nutrition were standardized during the 5-day training period. The experimental design consisted of performance tests (isometric strength tests, countermovement jump and Wingate 30 s test), questionnaires and the fasting blood samples (testosterone, cortisol, SHBG, hsCRP and creatinekinase [CK]). In contrast to the control period, during the experimental period the subjects used infrared bag (FIR65º, U2i / Oy You Two Import Ltd, Oulu, Finland, 40 min / 50 ºC) every evening from Monday to Thursday. Statistical analyses included ANOVA and paired samples t-test. Level of significance was set at p<0.05. Results. Average power in Wingate 30 s test increased significantly (p = 0.015) during the experimental condition, while during the control condition no significant changes were observed. There were no significant differences in the blood variables between the measurement periods. However, there was a significant increase in the blood SHBG level (p = 0.032) between the first and the third day and in the testosterone level (p = 0.023) between the third and the fifth day during the experimental condition. The level of CK was significantly higher in the second day than in the first day (p = 0.023) during the control condition and in the third day than in the first day during the control (p = 0.007) and the experimental conditions (0.030). The relative change in the testosterone/cortisol ratio between the day one and the day five increased significantly more (p = 0.026) during the experimental condition than during the control condition. The sensations in the muscle soreness were milder during the experimental condition when compared to the control condition. Discussion and conclusions. The present study indicates that FIR warm improves recovery of the anaerobic performance during the 5- day training period. The subjective sensations support the positive effects of the FIR warm on recovery. The changes in the testosterone/cortisol ratio, CK response, and serum testosterone and SHBG levels indicate probability to the improved anabolic state and accelerated recovery due to the FIR warm. However, because there were no significant changes in blood variables between the two conditions, additional studies are needed considering the effects of the FIR warm on them. According to this study FIR warm therapy enhances the recovery after a short 5- day training period when compared to the passive recovery modality.en
dc.format.extent56 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFar infrared warm
dc.subject.otherrecovery
dc.subject.otherperformance
dc.subject.otherblood variables
dc.subject.othersubjective sensations
dc.titleEffects of far infrared warm on recovery in power athletes during a 5- day training period
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305091588
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValmennus- ja testausoppifi
dc.contributor.oppiaineScience in Sport Coaching and Fitness Testingen
dc.date.updated2013-05-09T14:28:42Z
dc.contributor.oppiainekoodi5013
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysopalautuminen
dc.subject.ysolämpöhoito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record