Show simple item record

dc.contributor.authorPaukku, Johanna
dc.date.accessioned2013-02-28T07:42:20Z
dc.date.available2013-02-28T07:42:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1254857
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40998
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani kertoo Vihtavuoren Pamaus -nimisen urheiluseuran historiasta ja toimijakentän muutoksesta. Vihtavuori on Laukaan kunnan taajama Keski-Suomessa. Paikkakunnan oma urheiluseura Vihtavuoren Pamaus perustettiin vuonna 1934 Vihta-vuoren tehtaiden yhteyteen ja seuran jäsenmäärä on vaihdellut historian aikana noin 50—500 liikkujan välillä. Pro gradu -tutkielmassa kuvaan Pamauksen seuratoimintaa historian saatossa keskittyen erityisesti seuralle läheisten toimijatahojen aiheuttamiin muutoksiin sekä pyrin selittä-mään muutoksia paikallisilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä. Historiallisina arkistolähteinä olen käyttänyt Pamauksen omia asiakirjoja ja Laukaan kunnan arkistoa. Tutkielman viitekehyksenä on liikuntakulttuurin muutosta, tehdasyhdyskuntia ja kuntien lii-kuntatoimea käsittelevä kirjallisuus. Tutkielmassa kiinnostuksen kohteena oleva toimi-jakentän muutos on noussut aiemman urheiluseurahistoriallisen tutkimuksen pohjalta. Pamauksen tapauksessa se on erityisen mielenkiintoinen, sillä seuran toimintaympäris-töön ovat kuuluneet kiinteästi Vihtavuoren tehtaat, Laukaan kunta ja seura omine intres-seineen. Vihtavuoren Pamauksen toiminnasta hahmottui tutkimuksen perusteella kolme toimija-kentän muutoskautta. Perustamisvuodesta 1934 aina 1950-luvun loppuun saakka Vihta-vuoren tehtaat olivat seuralle tärkein ja läheisin taho. 1960—1980-luvuilla Pamauksen toimintaa sävytti Laukaan kunnan ja Vihtavuoren tehtaiden ristiriidat. Tuona aikana koettiin myös kunnallisen liikuntahallinnon roolin nousu. Pamaus joutui sijaiskärsijäksi tehtaiden ja kunnan intressien ja valtataistelun kohtaamattomuuden keskellä. 1990-luvulta eteenpäin Vihtavuoren paikallisyhteisön sosiaalinen merkitys on purkautunut. Pamauksen toiminta on hiljalleen itsenäistynyt eri toimijoista riippumattomaksi. Aikaa luonnehtii toimijakentän kannalta kunnallisen liikuntahallinnon etääntyminen seuran perustoiminnoista sekä Vihtavuoren tehtaiden jatkuvien muutosten tuoma paikallisyh-teisön sosiaalisen merkityksen rapautuminen. Vihtavuoren Pamauksen historiasta voisi jatkotutkimuksilla saada edelleen yhteiskun-nallisesti ja paikallisesti merkittävää tietoa. Toimijakentän muutoksen tutkimista avartaisi Vihtavuoren tehtaiden arkistojen tutkiminen. Haastatteluiden avulla olisi mahdollista syventää tietämystä paikallisen seuratoiminnan murroksista. Mielenkiintoista olisi selvittää myös yksittäisten urheilijoiden tai lajien menestystekijöitä.fi
dc.format.extent100 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherVihtavuoren Pamaus
dc.titleVihtavuoren Pamaus 1934-2013 : tapaustutkimus urheiluseuran toimijakentän muutoksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201302281277
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.date.updated2013-02-28T07:42:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysoliikuntaseurat
dc.subject.ysopaikallishistoriat
dc.subject.ysoteollisuusyhdyskunnat
dc.subject.ysoVihtavuori
dc.subject.ysoLaukaa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record