Show simple item record

dc.contributor.authorJämsen, Anna
dc.date.accessioned2013-01-04T06:06:31Z
dc.date.available2013-01-04T06:06:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1241208
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40646
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 3-vuotiaiden lasten fyysistä aktiivisuutta päiväkodissa. Tarkastelun aiheina olivat sukupuolten väliset erot, päiväkodin sisä- ja ulkotilojen koon yhteys lasten fyysiseen aktiivisuuteen sekä päiväkodeista löytyvät leikki- ja liikuntavälineet. Tutkimusaineisto kerättiin 14 päiväkodista elo-syyskuussa 2010. Tutkimusjoukko muodostui 100:sta vuonna 2007 syntyneestä lapsesta, joista 49 oli poikia ja 51 tyttöjä. Tutkimus oli osa laajempaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen ”Suomalaisten ja hollantilaisten 2-6-vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuus kotona ja päiväkodissa” -tutkimushanketta. Fyysistä aktiivisuutta tutkittiin OSRAC-P -havainnointimenetelmällä (Brown ym. 2006). Päiväkotien sisä- ja ulkotilojen kokoa sekä leikki- ja liikuntavälineiden esiintyvyyttä kartoitettiin EPAO -arviointimenetelmän avulla (Ball ym. 2005). Tulokset esitettiin prosenttilukuina ja frekvensseinä. Tilastollisia eroja mitattiin t-testillä, khiin neliö -testillä ja varianssianalyysillä. Lasten fyysinen aktiivisuus oli intensiteetiltään pääasiassa erittäin kevyttä. Pojat olivat hieman tyttöjä aktiivisempia. Yleisimmät fyysisen aktiivisuuden muodot olivat istuminen, seisominen ja käveleminen. Tytöt osallistuivat poikia useammin draamaleikkeihin niin sisä- kuin ulkotiloissa sekä leikkivät enemmän hiekkalaatikolla ja kiinteissä leikkivälineissä. Pojat leikkivät tyttöjä enemmän leluilla sekä pyörillä/kärryillä. Lapset olivat aktiivisempia ulkona kuin sisällä. Päiväkodin sisä- tai ulkotilojen koolla ei ollut yhteyttä lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin. Sisätiloiltaan pienissä päiväkodeissa esiintyi enemmän taidetta ja draamaleikkejä kuin sisätiloiltaan suurissa päiväkodeissa, joissa havainnoitiin enemmän ohjattua liikuntaa. Ulkotiloiltaan pienissä päiväkodeissa esiintyi enemmän hiekkalaatikko -toimintaympäristöä. Tutkimuspäiväkodeista löytyi kiitettävästi erilaisia leikki- ja liikuntavälineitä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodissa on liian vähäistä. Suurimmasta osasta päiväkoteja löytyy sopivat tilat sekä riittävästi leikki- ja liikuntavälineitä, joiden avulla lasten fyysistä aktiivisuutta voitaisiin lisätä. Keskeistä olisikin hyödyntää näitä tiloja ja välineitä paremmin, jotta lapset liikkuisivat enemmän.fi
dc.format.extent67 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.otherpäiväkotiympäristö
dc.titlePäiväkotiympäristön yhteys kolmevuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201301041011
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2013-01-04T06:06:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysopäiväkodit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record