Show simple item record

dc.contributor.authorSilver, Marika
dc.date.accessioned2012-12-20T12:55:40Z
dc.date.available2012-12-20T12:55:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1240838
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40603
dc.description.abstractTässä tutkielmassa kuvataan korkeakouluopiskelijoiden kiusaamiskokemuksilleen antamia syitä. Tutkielmassa selvitetään, millaisia attribuutioita korkeakouluopiskelijat antavat kokemalleen koulu- ja korkeakoulukiusaamiselle sekä kiusaamisprosessiensa jatkumoille. Tutkimus suoritettiin pääosin laadullisena. Aineisto kerättiin laadullisen verkkokyselylo-makkeen avulla. Kyselyyn vastasi 91 korkeakouluopiskelijaa, joista 64 hyväksyttiin mukaan aineiston analysointivaiheeseen. Tutkimukseen osallistumisen ehtona oli, että opiskelija oli kokenut korkeakoulukiusaamista vertaistasolla. Aineisto analysoitiin pääasiassa teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja sisällönerittelyn keinoin, mutta osittain myös aineistolähtöisen analyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että korkeakouluopiskelijat selittävät kokemaansa koulu- ja korkeakoulukiusaamista sekä kiusaamisprosessiensa jatkumoita yleisimmin sisäisillä, pysyvillä ja hallittavilla attribuutioilla. Toisin sanoen opiskelijat ajattelevat kokemansa kiusaamisen johtuvan yleisimmin itsestään ja syiden olevan sellaisia, jotka eivät muutu ajan tai kontekstin mukaan ja joihin he voivat vaikuttaa itse. Havainnon perusteella voitaneen ainakin joiltain osin kyseenalaistaa oman edun attribuutiovääristymä (self-serving bias), jonka mukaan yksilö syyttää tilannetekijöitä itselleen tapahtuneista kielteisistä asioista tai itseensä kohdennetusta kielteisestä käyttäytymisestä. Lisäksi tulosten valossa vaikuttaa, että koulu- ja korkeakoulukiusaaminen sisältävät suoraa ja epäsuoraa sekä verbaalista ja nonverbaalista kiusaamista. Suurin ero koetun koulu- ja korkeakoulukiusaamisen välillä näyttää olevan, että fyysisen väkivallan koetaan ilmenevän ainoastaan koulussa. Attribuutioteoriat soveltuvat selittämään ja kuvaamaan melko hyvin niitä käsityksiä, joita kiusaamista kokeneilla korkeakouluopiskelijoilla on kiusaamisensa syistä. Ne auttavat ymmärtämään, millaisilla syillä kiusaamista kokeneet opiskelijat tyypillisimmin selittävät kiusaamiskokemuksiaan. Tutkimustulokset kuitenkin haastavat joiltain osin attribuutioteorioita.fi
dc.format.extent102 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherattribuutioteoriat
dc.subject.otherfyysinen ja henkinen väkivalta
dc.subject.otherintrapersonaalinen viestintä
dc.subject.otherkiusaamisprosessien jatkumot
dc.subject.otherkorkeakoulukiusaaminen
dc.subject.otherkoulukiusaaminen
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.titleKorkeakouluopiskelijoiden attribuutiot kokemalleen kiusaamiselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212203385
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2012-12-20T12:55:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoattribuutioteoria
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysohenkinen väkivalta
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoattribuutio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record