Show simple item record

dc.contributor.authorNiemelä, Jouko
dc.contributor.authorNiemelä, Outi
dc.date.accessioned2012-12-03T20:58:41Z
dc.date.available2012-12-03T20:58:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1239911
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40518
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntakasvatuksen laitos / Liikuntatieteellinen tiedekunta Niemelä Jouko & Niemelä Outi: ”Jos koululiikuntaa ei olisi, luulen, etten liikkuisi nyt vapaa-ajallakaan juuri ollenkaan”. Laadullinen tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden koululiikuntako-kemuksista. Pro gradu -tutkielma, 77 s. Liikuntapedagogiikka 2012. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää oppilaiden omakohtaisia kokemuksia koulu-liikunnasta. Halusimme saada tietää, kuinka oppilaat itse kokevat koululiikunnan vai-kuttavan heihin, onko opetussuunnitelmaan kirjatuissa tavoitteissa onnistuttu ja mitkä asiat koululiikunnassa ovat pidettyjä ja mitkä taas tuntuvat ikäviltä. Tutkimusjoukko koostui kahden pohjoissuomalaisen koulun 9. luokan oppilaista (n = 75), joilla on viimeisin tieto ja kokemus peruskoulun yläluokkien aikaisesta koululii-kunnasta. Aineisto kerättiin keväällä 2012, jolloin oppilaat kirjoittivat aineet ”Koululii-kunnan vaikutukset oppilaan itsensä kokemana”. Aineissa pyysimme oppilaita kirjoit-tamaan omiin yläkoulun ajan kokemuksiin pohjautuen, onko koululiikunta vaikuttanut omaan kuntoon, terveyteen ja hyvinvointiin. Samalla pyysimme oppilaita määrittelemään hyvinvoinnin käsitettä. Nämä edellä mainitut asiat kertovat samalla, onko peruskoulun koululiikunta oppilaiden mielestä laadukasta, onko sitä riittävästi ja onko se tarpeeksi tehokasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena pohjautuen hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimusotteeseen. Aineiden analysointimenetelmäksi valitsimme narratiivisuuden, koska halusimme saada tietää oppilaiden omakohtaiset kokemukset siitä, millainen merkitys koululiikunnalla on ollut heihin. Tutkimuksen mukaan oppilaat kokivat saavansa koululiikunnasta positiivisia kunto- ja terveysvaikutuksia. Oppilaat, jotka eivät harrastaneet liikuntaa vapaa-ajallaan, kokivat vaikutukset voimakkaampina. Oppilaat kokivat liikunnan mielekkääksi oppiaineeksi. Liikunnanopettajalla oli suuri vaikutus liikuntatuntien onnistumisessa. Liikuntatuntien positiivisimmiksi kokemuksiksi kerrottiin sosiaalinen kanssakäyminen muiden oppilaiden kanssa, sekä tekemiseen ja toimintaan liittyvät asiat. Murrosiän vaikutuksia koulu-liikunnankokemuksissa oli havaittavissa tytöillä, ja ne liittyivät ulkonäköön sekä itsensä hyväksymiseen. Avainsanat: koululiikunta, liikunta, kokemus, hyvinvointi ja terveysfi
dc.format.extent77 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherterveys
dc.title"Jos koululiikuntaa ei olisi, luulen, etten liikkuisi nyt vapaa-ajallakaan juuri ollenkaan" : laadullinen tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan koululiikuntakokemuksista
dc.title.alternativeLaadullinen tapaustutkimus yläkoulun yhdeksännen luokan koululiikuntakokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212033290
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-12-03T20:58:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoterveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record