Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSalmelainen, Lea
dc.date.accessioned2012-11-26T19:39:07Z
dc.date.available2012-11-26T19:39:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1239072
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40436
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on valottaa myönteisenä tai kielteisenä koetun uskonnollisen kotikasvatuksen kokemusta ja sen koettuja vaikutuksia. Kertomuksia tarkasteltiin taakka-voimavara-asetelmassa: ovatko kokemukset ja vaikutukset olleet ihmisen mielestä voimavara elämää varten vai elämää raskauttava taakka. Aineistosta pyrittiin erittelemään keskeisimmät myönteisiksi tai kielteisiksi luonnehditut kokemukset ja vaikutukset sekä niiden taustalla olevia kotikasvatuksen piirteitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johon aineisto kerättiin Keski-Suomalainen- ja Opettaja-lehdissä julkaistujen aineistopyyntöjen perusteella saapuneista vapaamuotoisista kirjoitelmista. Tutkittavat määrittelivät itsensä tutkimusjoukkoon kuuluviksi vastaamalla aineistopyyntöön ja uskonnollinen kotikasvatus käsitteenä määriteltiin aineistosta käsin. Aineisto koostuu 25 kirjoitelmasta, joista 16 sisältää ainoastaan tai pääsääntöisesti myönteisiä uskonnollisen kotikasvatuksen kokemuksia ja koettuja vaikutuksia, 5 sekä myönteisiä että kielteisiä ja 4 pelkästään kielteisiä kokemuksia ja vaikutuksia. Aineiston analyysi perustui sekä teoriaohjaavaan että aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimuksen perusteella uskonnollinen kotikasvatus voidaan kokea joko taakaksi tai voimavaraksi elämälle tai osittain sekä taakaksi että voimavaraksi. Olennaisiksi tekijöiksi tutkittavien kertomuksissa muodostuivat kodin arvomaailman aitouteen, vanhempien kasvatustietoisuuteen ja valtaan kasvatuksessa liittyvät seikat. Yhteistä myönteisille kertomuksille oli turvallisuuden kokeminen suhteessa kotiin ja jossain määrin myös uskonnon vapaaehtoisuus. Kielteisissä kokemuksissa korostuivat pelon, ahdistuksen ja syyllisyyden kokeminen sekä uskonnollisen osallistumisen pakko.
dc.format.extent86 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkasvatustietoisuus
dc.titleTaakka vai voimavara? : kokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta
dc.title.alternativeKokemuksia voimakkaan uskonnollisesta kotikasvatuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211263077
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-11-26T19:39:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokotikasvatus
dc.subject.ysouskonnollisuus
dc.subject.ysokristillinen kasvatus
dc.subject.ysoarvot


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot