Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSuokonautio, Jaana
dc.date.accessioned2012-11-21T07:27:11Z
dc.date.available2012-11-21T07:27:11Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1237184
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40391
dc.description.abstractPalapelin palat paikoilleen –tutkimuksessa Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat kertovat kokemuksistaan kotoutumiskoulutuksesta ja sen kehittämistarpeista. Työssä selvitetään millaista pääomaa kotoutumiskoulutus tarjoaa maahanmuuttajille. Työssä kysytään, onko kotoutumiskoulutuksen antama pääoma laadultaan sellaista, että se auttaa maahanmuuttajia saavuttamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Tutkimuksessa kysytään myös, ovatko maahanmuuttajat kokeneet, että koulutus ja ohjaus antavat heille mahdollisuuden rakentaa yhdenvertaisia ja dialogisia suhteita suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Työssä on seurattu työhallinnon tietojärjestelmän (URA) avulla 33 muuttajan koulutusja työllistymispolkua noin viiden vuoden ajan. Tutkimuksen pääaineisto on 11 maahanmuuttajan haastattelut, joissa he kertovat mielipiteitään kotoutumiskoulutuksen laadusta, rakenteesta, ohjauksesta ja kehittämistarpeista. Johtopäätökset on jaettu kahteen osaan, joissa toisessa vastataan tutkimuskysymyksiin teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston pohjalta ja toiseen osaan on kerätty maahanmuuttajien ehdotukset käytännön työn ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi. Maahanmuuttajat ovat saaneet suuren määrän suomen kielen koulutusta kuluneen viiden vuoden aikana eli heidän inhimillisen pääomansa kehittämiseen on panostettu. Kuitenkin tutkimusryhmästä vain kolmasosa on saanut huhtikuuhun 2007 mennessä työpaikan. Toinen kolmasosa on vailla mitään opiskelu- tai työpaikkaa. Kotoutumiskoulutus ei ole pystynyt antamaan maahanmuuttajille laadullisesti sellaista pääomaa, jolla olisi ollut vaihtoarvoa suomalaisilla työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien tärkein tavoite on työn saaminen uudessa kotimaassa, mutta he kokevat, että he eivät ole saaneet vastakaikua pyrkimyksilleen. Heille ei tarjoudu mahdollisuutta maksaa takaisin työllään niitä palveluja ja koulutusta, jotka he ovat Suomessa saaneet. Maahanmuuttajien ohjaus on hajanaista ja kotoutumissuunnitelmista he eivät kokeneet saaneensa mitään käytännön apua. Maahanmuuttajat ehdottavat, että kotoutumiskoulutus muokattaisiin enemmän toiminnalliseksi, siihen liitettäisiin alusta alkaen tiivis työelämäyhteistyö ja se perustuisi vahvaan alkuun eli hyvin opittuihin perusasioihin. Maahanmuuttajien näkemys koulutuksesta on tiivistetty Olgan kotoutumiskoulutusmalliin, mihin on kerätty hyvän koulutuksen piirteet. Koulutukseen tulisi saada mukaan ammatillinen säie alusta alkaen, jolloin aikaisemman osaamisen hyödyntäminen ja ammattitaidon täydentäminen jäsentäisi koko koulutusprosessia.fi
dc.format.extent130 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkotoutumissuunnitelma
dc.titlePalapelin palat paikoilleen : maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi
dc.title.alternativeMaahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211213047
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-11-21T07:27:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokotouttaminen
dc.subject.ysokotoutumiskoulutus
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysosopeutuminen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot