Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSaarikalle, Kristiina
dc.date.accessioned2012-10-29T07:56:44Z
dc.date.available2012-10-29T07:56:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1233535
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40116
dc.description.abstractTutkimuksessa pyritään selvittämään millaiseksi kotona asuvat dementiaoireiset henkilöt arvioivat oman elämänlaatunsa. Lisäksi tarkastellaan sitä, onko arvio elämänlaadusta yhteydessä sosiodemografisiin tekijöihin ja toimintakykyyn. Tutkimuksen aineisto on kerätty Euroopan Unionin rahoittamassa ENABLE-hankkeessa (Enabling Technologies for People with Dementia), jossa selvitettiin mahdollisuutta erilaisten apuvälineiden avulla tukea dementiaoireisen henkilön ja hänen perheensä arkea. Aineisto kerättiin viidessä Euroopan maassa (Suomi, Norja, Liettua, Irlanti ja Iso-Britannia). Tässä tutkimuksessa käytetään projektissa kerättyä elämänlaatuun liittyvää aineistoa. Elämänlaadun arvioimisessa käytettiin dementiaoireisille vastaajille kehitettyä Dementia Quality of Life -mittaria. Siinä elämänlaatuun katsotaan sisältyvän seuraavat ulottuvuudet: itsetunto, myönteiset ja kielteiset tunteet, yhteenkuulumisen tunteet sekä esteettisyyden havaitseminen. Lisäksi kysytään erikseen arviota omasta elämänlaadusta kokonaisuutena. Mittarin kysymyksiin vastasi 109 dementiaoireista henkilöä. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä arvioi elämänlaatunsa kokonaisuutena hyväksi. Eroja kuitenkin oli eri maista olevien vastaajien välillä. Kun vastaajan asuinmaan vaikutus vakioitiin, ainut tilastollisesti merkitsevä yleisen elämänlaatuarvion kanssa yhteydessä oleva tekijä oli se, käykö sairastunut henkilö itsenäisesti ulkona. Ulkona itsenäisesti käyvät vastaajat arvioivat yleisen elämänlaatunsa muita vastaajia todennäköisemmin vähintään hyväksi. Heillä oli myös itsetunnosta kertovia sekä myönteisiä tunteita muita vastaajia useammin. Keskimääräistä harvemmin myönteisiä tunteita kokivat ne vastaajat, joilla oli parempi kognitiivinen toimintakyky. Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin se, että jonkun kanssa asuvat ikääntyneet kokevat elämänlaatunsa yksinasuvia paremmaksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan kyseinen ero näkynyt. Myöskään miesten ja naisten välillä ei ollut eroja elämänlaatuarvioissa. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä rajoittaa aineiston valikoituneisuus. Silti tulokset antavat jonkinlaista kuvaa siitä, millaiseksi kotona asuvat dementiaoireiset ihmiset kokevat oman elämänlaatunsa. Tutkimus osoittaa, että lievästi ja keskivaikeasti dementiaoireisten ihmisten kokemasta elämänlaadusta voidaan kerätä tietoa myös strukturoidulla haastattelulla.fi
dc.format.extent86 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherDementia Quality of Life
dc.titleDementiaoireisten ihmisten arviot omasta elämänlaadustaan : tuloksia Dementia Quality of Life -mittarin käytöstä viidessä EU-maassa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210292801
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2012-10-29T07:56:45Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysodementia
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot