Show simple item record

dc.contributor.authorJuntti, Hanna-Leena
dc.date.accessioned2012-10-11T09:47:38Z
dc.date.available2012-10-11T09:47:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232254
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39957
dc.description.abstractTutkimuksessa on tarkasteltu toimintaryhmätyön eli Leader - toiminnan ohjelmakauden 2007–2013 tilaa. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää miten toimintaryhmätoimijat kokevat ohjelmakauden alussa tapahtuneen Leader - ohjelman hallinnollisen muutoksen, jolloin Leader vietiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan niin sanotuksi neljänneksi toimintalinjaksi. Kolmella edellisellä ohjelmakaudella Leader oli oma itsenäinen ohjelmansa. Tutkimuksen näkökulman taustalla on ajatus viime vuosina tapahtuneesta hallinnollisesta muutoksesta, jota kuvataan termillä hallinnosta hallintaan (from governing to governance). Tätä 1980 – luvulla syntynyttä julkishallinnon uudistusliikettä nimitetään myös uudeksi hallinnaksi. Hallinta viittaa länsimaisten valtarakenteiden muutokseen hierarkkisesta, julkishallintokeskeisestä hallitsemisesta kohti hajautettua, verkostomaista monitoimijamallia. Vastuu on julkiselta sektorilta siirtynyt paikalliselle tasolle. Tutkimusaineiston muodostavat toimintaryhmätoimijoiden haastatteluvastaukset, jotka on kerätty kahdessa erillisessä seminaarissa. Haastatteluissa toimijoilta on kysytty heidän kokemuksiaan toimintaryhmätyön tilasta kahden ydinteeman avulla. Ensimmäinen koski niitä ongelmia, joita toiminnassa koetaan ja toinen puolestaan kartoitti toimijoiden ehdottamia ratkaisuja koettuihin ongelmiin. Analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia, jonka avulla on pyritty tunnistamaan ne keskeiset ongelmat ja ratkaisut, joita aineistossa esiintyy. Aineistosta käy ilmi, että toimijat kokevat byrokratian lisääntyneen nykyisellä ohjelmakaudella. Byrokratia merkitsee ristiriitaa suhteessa paikallisuutta korostavalle maaseudun kehittämistyölle: sen koetaan karsivan kehittämishankkeita ja näin se vaikuttaa myös alueen elinvoimaisuuteen. Keskeisimpänä tutkimustuloksena voidaan todeta, ettei Leaderin viemistä osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koeta hyväksi ratkaisuksi. Erityisiä ongelmia nykyisestä Leaderin hallintomallista koituu metodisille periaatteille, joista ankarimmin kärsii alhaalta ylös nouseva paikallisuuden eetos.fi
dc.format.extent87 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoimintaryhmätyö
dc.subject.otherLeader -metodi
dc.subject.othermaaseudun kehittäminen
dc.subject.othergovernance
dc.subject.otheruusi hallinta
dc.titleKamppailu Leader-metodista : kokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007-2013
dc.title.alternativekokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007-2013
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210112656
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2012-10-11T09:47:38Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.yso2007-2013
dc.subject.ysomaaseutu
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysomaaseutupolitiikka
dc.subject.ysopaikallisuus
dc.subject.ysohallinta
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record