Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSuortti, Juho
dc.date.accessioned2012-10-07T17:43:14Z
dc.date.available2012-10-07T17:43:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231836
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39924
dc.description.abstractTutkielmassani käsittelen aktivoitumista voimaantumisprosessin osana, johon henkilö kiinnittyy henkilökohtaisen päätöksentekoprosessin myötä. Päätöksentekoprosessin viitekehyksenä tarkastelen suomalaista aktiivista sosiaalipolitiikkaa 1990-luvun alusta lähtien. Tavoitteenani on tuoda uutta sisältöä nykyiseen aikuissosiaalityön aktivointikeskusteluun tarkastelemalla aktivoitumista ei pelkästään sosiaalipoliittisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta, vaan ensisijaisesti yksilön subjektiivisena päätöksentekoprosessina. Ensisijainen tavoitteeni on tutkia miten aktivoituminen rakentuu aikuissosiaalityön kontekstissa. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa kriittistä tietoa ja uusia näkökulmia sosiaalityön asiakastyötä tekeville sekä sosiaalityölle tieteenalana. Tässä mielessä tutkielmani on aikalaisanalyyttinen kuvaus nykyisistä käsityksistä liittyen aktivointiin ja sen vaikutuksista yksilön mahdollisuuksiin hallita omaa elämäänsä. Aineistonani käytän aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan, empowermentiin, päätösteoriaan sekä ihmisen itsemääräämisoikeuteen liittyvää kirjallisuutta ja tieteellistä tutkimusta. Tutkimusmetodini ovat filosofinen päättely ja argumentaatio. Tutkielmani mukaan lisääntynyt yhteistyö sosiaali- ja työvoimahallinnon välillä on luonut ristiriidan erilaisten toimintakulttuurien ja asiakastyön päämäärien välille. Aktivoituminen sosiaalityön traditiossa ymmärretään henkilön itsenäisen elämänhallinnan parantamisena, kun taas työvoimahallinnon tavoitteena on työllistää asiakkaat avoimille työmarkkinoille käyttäen laaja-alaisia toimenpiteitä ja siten tukea talouskasvua. Näiden kahden aktivointitradition ristiriidassa sosiaalityö on jäänyt alisteiseksi. Sosiaalityön on siten täytynyt omaksua tavoitteenasetteluja, jotka eivät ole sen omalle aktivointitraditiolle ominaisia. Aktiivisen sosiaalipolitiikan harjoittamiseen liittyy ongelmia, jotka liittyvät käyttäytymisen ohjaamisen problematiikkaan, erityisesti itsemääräämisoikeuteen ja vapauteen hallita omaa elämää. Aktiivisen sosiaalipolitiikan käytännön sovellutukset perustuvat taloudelliseen ohjailuun, missä eri vaihtoehtojen välillä joko saavutetaan lisää, säilytetään ennallaan tai sanktioidaan etuuksia. Näin eri vaihtoehtojen välillä on aktiivista ohjaamista tiettyjen vaihtoehtojen suosimiseksi, jolloin ulkoinen tavoitteiden asettaminen uhkaa heikentää aktivoinnin kohteena olevan henkilön sisäistä motivaatiota ja aktivoituminen voi siten jäädä toteutumatta.
dc.format.extent80 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraikuissosiaalityö
dc.subject.otheraktiivinen sosiaalipolitiikka
dc.subject.otheraktivointi
dc.subject.otherempowerment
dc.subject.otheritsemäärääminen
dc.subject.otherpäätösteoria
dc.subject.othervoimaantuminen
dc.titleAktivoituminen henkilökohtaisena päätöksentekoprosessina aikuissosiaalityössä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210072626
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-10-07T17:43:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysoaktivointi
dc.subject.ysoempowerment
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.subject.ysopäätösteoria
dc.subject.ysovoimaantuminen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot