Show simple item record

dc.contributor.authorViitanen, Emma
dc.date.accessioned2012-09-08T08:12:29Z
dc.date.available2012-09-08T08:12:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1225362
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38497
dc.description.abstractPro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuinka yleistä urheiluseurajäsenyys oli 13- ja 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen joukossa. Lisäksi tarkasteltiin nuorten tärkeinä pitämiä liikunnansyitä. Tavoitteena oli selvittää, eroavatko nuorten tärkeinä pitämät liikunnan syyt urheiluseuran jäsenten ja muiden nuorten välillä. Lopuksi tarkasteltiin, mitkä tekijät selittivät urheiluseurajäsenyyden todennäköisyyttä. Tutkimus perustui vuoden 2010 WHO-Koululaistutkimuksen aineistoon, josta analysoitiin 13- ja 15-vuotiaiden (n=4260) taustatietoihin, urheiluseurajäsenyyteen ja liikunnan syihin liittyvät kysymykset. Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Tutkimusongelmien selvittämiseksi käytettiin frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia, -testiä, faktorianalyysiä sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Urheiluseurajäsenyys oli yleisempää pojilla kuin tytöillä. 13-vuotiaat olivat urheiluseurojen jäseniä yleisemmin kuin 15-vuotiaat. Faktorianalyysin avulla yksittäiset liikunnan syyt tiivistettiin neljän summamuuttujan alle: sosiaalisuus, fiilis, muiden miellyttäminen ja terveyden tavoittelu. Terveyden tavoittelu nousi tytöillä yleisimmin tärkeäksi liikunnan syyksi, kun taas pojilla yleisimmin tärkeä oli liikunnasta saatava fiilis. Vähiten tärkeäksi nuoret kokivat muiden miellyttämisen liikunnan syynä. Urheiluseuran jäsenet pitivät kaikkia liikunnan syitä yleisemmin itselle tärkeinä verrattuna muihin nuoriin. Urheiluseurajäsenyyttä selittivät logistisessa regressioanalyysissa nuorempi ikä ja se, että vastaajan sukupuoli oli poika. Liikuntaa tulisi tarjota nuorille erityisesti liikunnallisten elä¬mysten avulla. Voittaminen oli nuorille vastaajille vähem¬män tärkeä syy liikkua, joten kilpaurheilun ohella ja sijasta urheiluseurojen tulisi pyrkiä tarjoamaan liikunnallista toi¬mintaa, jossa lähtökohtana olisivat liikunnan ilo, yhdessä tekeminen sekä toimintakyvyn parantaminen. Terveysnä¬kökulmat voisivat olla lähinnä liikunnan tuottamaa lisäar-voa, joka syntyy liikunnan monipuolisesta harrastamises¬ta. Urheiluseurojen tarjotessa nuorten kiinnostukset tavoittavaa toimintaa, voisivat urheiluseurojen harrastajamäärät ja nuorten liikunnan määrä lisääntyä samanaikaisesti.
dc.format.extent71 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.titleLiikunnan syyt urheiluseuran aktiivijäsenillä ja muilla nuorilla : WHO-Koululaistutkimus 2010
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209082350
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2012-09-08T08:12:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysosyyt
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record