Show simple item record

dc.contributor.authorAliranta, Kirsi
dc.date.accessioned2012-08-30T05:00:12Z
dc.date.available2012-08-30T05:00:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224852
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38429
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen, syömishäiriötä tai syömishäiriöitä sairastavien nuorten naisten internetiin kirjoittamia päiväkirjatekstejä. Tarkoituksena on tekstianalyysin avulla ja keinoin selvittää, miten nuoret naiset kertovat itsestään ja millaisia merkityksiä he elämälleen rakentavat. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on identiteettikerronta. Työni lähtökohtana on narratiivisen teoriaperinteen identiteettikäsitys, jonka mukaan yksilön identiteetti rakentuu jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tärkeänä perustana toimii sisäisen tarinan identiteetti -käsite, joka tarkoittaa ihmiselle ominaista tapaa ymmärtää itseään ajallisesti jatkuvan tarinan tavoin. Sisäisen tarinan identiteetissä on mahdollista erottaa kolme tasoa: eletty reflektoitu minä, mahdollinen tulevaisuuden minä sekä tavoiteltu minä eli moraalinen minäihanne. Aineistoni koostuu seitsemästä internet-päiväkirjasta. Aineistoni nuoret naiset ovat keskiiältään 23-vuotiaita. Aineiston analyysissä sovellan Harvey Sacksin kehittämää jäsenyyskategorisoinnin analyysimenetelmää, jota käytän päiväkirjateksteissä esiintyvien identiteettikategorioiden tarkasteluun. Etsin aineiston kirjoituksista viitteitä siitä, miten ja millaisilla kategoriavalinnoilla nuoret naiset omaa identiteettiään rakentavat haasteiden ja mahdollisuuksien postmodernissa ajassa. Huomio kiinnittyy erityisesti itseen kohdistettuihin odotuksiin, toiveisiin ja itsearviointeihin. Tarkastellessani naisten itseensä ja muihin ihmisiin liittämiä luokitteluja, pyrin kartoittamaan myös näiden kategorioiden kautta piirtyvää tavoitteiden ja mahdollisuuksien kenttää, jolle nuoret sijoittavat itsensä. Tutkielman analyysivaiheessa jaoin aineiston neljään pääteemaan kirjoituksissa esiintyvien aihepiirien mukaan. Tärkeimmät identiteettikategoriat esittelen erillisissä teemaluvuissa: Sosiaalisen teema, toiminnallisen teema, sisäisen ja ulkoisen kauneuden sekä viehättävyyden teema, elämän käännekohdan ja tulevaisuuden teema. Lopuksi tarkastelen tutkimuskysymysten ja aineistotekstien välisiä yhteyksiä, sekä pohdin tutkielman tekemisen aikana heränneitä kysymyksiä ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Tutkielmani merkittävänä tuloksena pidän sitä, että aineistoni nuoret naiset eivät näyttäydy kategorisoinneissaan vain ”tautiluokituksen jäykistäminä anorektikkoina”, vaan he ovat paljon muutakin, he ovat myös toimijoita täynnä tunteita ja toiveita.
dc.format.extent114 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheridentiteettikategoriat
dc.subject.otherjäsenyyskategorisoinnin analyysi
dc.subject.otherMembership Categorization Analysis
dc.subject.othernarratiivisuus
dc.subject.otherruumiillisuus
dc.subject.othersisäisen tarinan identiteetti
dc.subject.othersyömishäiriö (syömishäiriöt)
dc.titleAnoreksia - "pala elämänmittaista tarinaa"
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208302283
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-08-30T05:00:12Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysoanoreksia
dc.subject.ysobulimia
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record