Show simple item record

dc.contributor.authorMetso, Laura
dc.date.accessioned2012-07-18T11:42:29Z
dc.date.available2012-07-18T11:42:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1223164
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38236
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymispolkuja suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutkimusongelma on jäsennelty neljän tutkimuskysymyksen muotoon. Kysymyksillä on pyritty selvittämään sitä, miten inhimilliseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen pääomaan luettavat tekijät ilmenevät pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllistymispoluissa. Samoin on haluttu selvittää ohjaako työmarkkinoiden segmentoituminen maahanmuuttajat tietynlaisiin töihin. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty teemahaastattelemalla kymmentä jo työelämässä olevaa pakolaistaustaista maahanmuuttajaa. Eri maista lähtöisin olevien haastateltavien joukossa on kuusi miestä ja neljä naista. Aineiston analysointi pohjautuu teemoitteluun ja haastateltavien puheessa ilmenevät seikat on liitetty aiempaan tutkimustietoon. Tutkimustulokset esitetään tutkimuskysymyksittäin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että inhimillinen pääoma on huonosti maasta toiseen siirrettävissä. Tämä ilmenee muun muassa niin, että Suomeen saavuttuaan kaikki haastateltavat ovat olleet työttöminä erimittaisia aikoja. He ovat kuitenkin pikku hiljaa kyenneet vahvistamaan Suomi-spesifiä inhimillistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaansa kouluttautumalla, osallistumalla työharjoitteluihin ja hankkimalla varsinaista työkokemusta. Työnhaussa sosiaaliset suhteet ovat olleet merkittävässä asemassa, minkä lisäksi haastateltavat ovat työllistyttyään itse pyrkineet auttamaan myös maahanmuuttajataustaisia tuttaviaan palkkatyöhön pääsemisessä. Kaikkien haastateltavien ensimmäiset varsinaiset palkkatyöt ovat löytyneet niin sanottujen työmarkkinoiden sisääntuloammattien joukosta. Tällä hetkellä puolet haastateltavista toimii edelleen tähän ryhmään kuuluvissa etnospesifeissä ammateissa. Työllistyminen vaikuttaa olleen haastateltaville erittäin positiivinen asia, joka edesauttanut Suomeen integroitumista suuresti. Suurimmalla osalla haastateltavista työllisyystilanne vaikuttaisi kuitenkin olevan kaukana ideaalista, sillä heillä on paljon erilaisia suurempia ja pienempiä työelämään liittyviä toiveita.
dc.format.extent117 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpakolaiset
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.othertyöllistyminen
dc.subject.otherinhimillinen pääoma
dc.subject.othersosiaalinen pääoma
dc.subject.othertyömarkkinoiden segmentoituminen
dc.titlePakolaistaustaiset maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207182101
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2012-07-18T11:42:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysohenkinen pääoma
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysokulttuurinen pääoma
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record