Show simple item record

dc.contributor.authorLeppäaho, Merja
dc.date.accessioned2012-07-13T10:09:10Z
dc.date.available2012-07-13T10:09:10Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1223125
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38218
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltavana ovat globaalien muutosten mukanaan tuomat haasteet, joita kansallisvaltio, kansalaisuus ja kansallinen identiteetti kohtaavat globalisoituvassa maailmassa. Tutkimustehtävänä on selvittää kansalaisjärjestötoimijoiden globaalin orientaation, kansallisen identiteetin ja kansalaisuuden välistä suhdetta sekä kansalaistoiminnan merkitystä globaalin orientaation ja kansalaisyhteiskunnan kehittymisen näkökulmista. Aineistona on 11 kansalaisjärjestötoimijan teemahaastattelu ja analyysissa sovelletaan Straussin & Corbinin (1990) grounded teoreettisia sekä Layderin (1998) adaptiivisen teorianmuodostuksen periaatteita. Keskeiset tutkimustulokset osoittavat, että globaalit ilmiöt ja ns. globaali orientaatio vaikuttavat kansallisen identiteetin kokemuksiin. Suomalaisuus oli haastateltaville edelleen merkittävä identiteetin lähde sekä kulttuurisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta, mutta sen pysyvyyttä korostavat näkökulmat olivat korvautuneet globaaleilla ja yhteisöllisillä näkökulmilla, kuten kulttuurisella avoimuudella ja negatiivisella isänmaallisuudella. Haastateltaville globaali yhteisöllisyys merkitsi ennen kaikkea ihmisyyteen perustuvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vastuuta sekä kuulumista maailmanlaajuiseen ”kohtalon yhteisöön”, jossa globaalit ilmiöt koskettavat jokaista. Globaalin yhteisöllisyyden piirteisiin liittyvä maailmankansalaisuus osoittautui haastateltavilla käsitteellisesti hajanaiseksi määritelmäksi, jonka yhteiskunnallinen kiinnittyminen on epäselvä. Globaalien muutosten hallitsemisessa haastateltavat korostivat demokratian merkitystä sekä paikallisella että globaalilla tasolla, mutta oman vaikuttamistoiminnan lähtökohta oli haastateltavilla vahvasti paikallinen. Kansalaisjärjestötoiminta näyttäytyi haastateltaville merkityksellisenä osana globaalisti orientoitunutta elämäntapaa, jota kuvaavat parhaiten altruistiset ja pro-sosiaaliset ajatteluja toimintamallit. Kansalaisjärjestötoiminnan näkökulmasta suhteet muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin ja erityisesti poliittisiin järjestelmiin koettiin tärkeiksi, mutta myös epävirallisiksi ja varautuneiksi. Tutkimustulokset saavat tukea aikaisemmista globaalia kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa käsittelevistä teorioista, joissa globaalien muutosten on nähty edellyttävän sekä kansallisen identiteetin että kansalaisuuden uudelleenmäärittelyjä niihin kohdistuvien haasteiden edessä. Kansalaisjärjestötoimijoiden kokemukset globaaleista muutoksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta antavat viitteitä kansalaisyhteiskunnan kypsyvästä tilasta, jossa aktiivisen kansalaisuuden tukemisella voitaisiin kannustaa aiempaa merkityksellisempään vuorovaikutukseen yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä paikallisella että globaalilla tasolla.
dc.format.extent83 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherglobaali orientaatio
dc.subject.otherglobaali yhteisöllisyys
dc.subject.otherkansalaisuus
dc.subject.otherkansalaisyhteiskunta
dc.subject.otherkansallinen identiteetti
dc.subject.othermaailmankansalaisuus
dc.title"Kyllä sitä aika suomalainen kuitenkin on" : kansalaisjärjestötoimijoiden globaali orientaatio, kansallinen identiteetti ja kansalaisuus
dc.title.alternativeKansalaisjärjestötoimijoiden globaali orientaatio, kansallinen identiteetti ja kansalaisuus
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201207132082
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-07-13T10:09:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.subject.ysokansalaisyhteiskunta
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysomaailmankansalaisuus
dc.subject.ysoglobalisaatio
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokansalaisjärjestöt
dc.subject.ysokansalaistoiminta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record