Show simple item record

dc.contributor.authorVeid, Annika
dc.date.accessioned2012-06-26T05:08:30Z
dc.date.available2012-06-26T05:08:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38093
dc.description.abstractVeid, Annika Luottamus kuluttajien välisissä verkkohuutokaupoissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 23 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Verkkohuutokaupat ovat nousseet yhdeksi suosituimmaksi elektronisen liike-toiminnan muodoksi. Suurella käyttäjämäärällä ja uudenlaisella ympäristöllä on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Luottamuksen katsotaan olevan suurin yk-sittäinen tekijä, joka rajoittaa verkkohuutokauppojen kasvua. Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee luottamusta verkkohuutokaupoissa ja keskittyy pääasiassa kuluttajien välisiin (consumer-to-consumer) verkkohuutokauppoihin. Tutkiel-ma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena oli erityisesti selvit-tää mikä on luottamuksen merkitys verkkohuutokaupoissa ja mitä keinoja verkkohuutokaupoilta löytyy luottamuksen parantamiseksi. Tutkielmassa havaittiin, että tarvitaan riski, jotta luottamusta voi syntyä. Luottamusta tarvitaan niin ostajan ja myyjän välillä, kuin myös verkkohuuto-kauppasivuston ja kuluttajankin välillä. Verkkohuutokauppoihin havaittiin liit-tyvän monia eri riskejä, kuten esimerkiksi anonyymisyys, yksityisyys, tuote ja informaation epätasainen jakautuminen. Riskialttiissa ympäristössä luottamuk-sen tarve kasvaa entisestään. Verkkohuutokaupat ovat kuitenkin ottaneet käyt-töönsä välineitä, joiden avulla on mahdollista parantaa luottamusta. Mainejär-jestelmien sekä muiden kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden havait-tiin auttavan luottamuksen luomisessa, vaikka niihin liittyykin tiettyjä epäkoh-tia.fi
dc.language.isofin
dc.subject.otherverkkohuutokauppafi
dc.subject.otherluottamusfi
dc.subject.othermainefi
dc.subject.othermainejärjestelmäfi
dc.subject.otherriskifi
dc.titleLuottamus kuluttajien välisissä verkkohuutokaupoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206261952
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record