Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorKarppanen, Mira
dc.date.accessioned2012-06-25T07:27:54Z
dc.date.available2012-06-25T07:27:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38086
dc.description.abstractNykyään myös aikuisten täytyy kouluttautua ja kehittää itseään sekä vapaa-ajalla että työelämässä. Tähän tähtää myös elinikäinen oppiminen, jonka idean Unesco toi julkiseen keskusteluun 1960-luvulla. Elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta toimivat myös kansalaisopistot, jotka ovat kunnallisia aikuisoppilaitoksia. Niissä opiskelu tapahtuu yleensä iltaisin ja opintojen kirjo on laaja. Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, miten aikuisopiskelijat opiskelevat ruotsia kansalaisopistossa. Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Miten ruotsin opiskelu kansalaisopistossa eroaa opiskelijoiden aiemmista koulukokemuksista? 2. Mitä kielenoppimisen osa-alueita painotetaan eniten? 3. Keskittyykö opiskelu pelkästään oppikirjan tehtäviin, vai ovatko he tehneet tehtäviä myös oppikirjan ulkopuolelta? Materiaalinkeruumetodinani käytin kyselyä, joka koostuu suurimmalta osin avoimista kysymyksistä. Kyselyyn osallistui yhteensä 25 aikuisopiskelijaa kolmesta eri ruotsin kielen ryhmästä. Saadakseni tarkempaa tietoa oppitunneista haastattelin myös heidän opettajaansa. Tutkimus toteutettiin kuitenkin vain yhdessä kansalaisopistossa, joten tuloksia ei voi yleistää aikuisopiskeluun sinällään. Tutkimuksen tuloksen osoittivat, että kansalaisopistossa opiskeleminen eroaa opiskelijoiden mielestä aiemmista oppilaitoksista siten, että kansalaisopistossa opiskelu on vapaampaa ja mukavampaa. Heillä ei ole kokeita ja oma edistyminen on jokaisesta opiskelijasta itsestään ja omasta motivaatiosta kiinni. Opetus on kansantajuisempaa ja suulliseen kielitaitoon ehditään keskittyä hieman enemmän kuin aiemmin. Tuloksista selvisi, että vaikka opiskelijat olivat osallistuneet kurssille oppiakseen lähinnä suullista kielitaitoa, kaikkia kielen osa-alueita painotettiin melko tasapuolisesti. Vastaukset vaihtelivat hiukan riippuen siitä, millä kurssilla opiskelijat olivat. Opiskelu keskittyy pääasiassa oppikirjan tehtäviin, ja sekä opettaja että oppilaat pitävät oppikirjaa erittäin tarpeellisena, koska kaikilla kolmella kurssilla keskitytään vasta kielen perusasioiden opetteluun. He ovat kuitenkin tehneet myös joitakin harjoituksia oppikirjan ulkopuolelta.fi
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersvenska språketfi
dc.subject.othervuxeninlärningfi
dc.subject.otherlivslångt lärandefi
dc.subject.othermotivationfi
dc.titleStuderandens erfarenheter av svenskinlärning vid ett medborgarinstitut
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206251945
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot