Show simple item record

dc.contributor.authorNissinen, Elina
dc.date.accessioned2012-06-07T17:04:28Z
dc.date.available2012-06-07T17:04:28Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1218270
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37998
dc.description.abstractNissinen, Elina Kohti täysivaltaisuutta. Voimaantuminen maahanmuuttajien tarinoissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu 2012, 122 s. Tutkimukseni aihe on maahanmuuttajien voimaantuminen. Haluan selvittää, mitä maahanmuuttajat itse sanovat aiheesta ja täten tuoda esille maahanmuuttajien näkemyksiä omista asioistaan. Toivon työni antavan aineksia monikulttuurisen ohjauksen kehittämiseen. Tutkimuskysymykseni on, miten maahanmuuttajat kuvaavat voimaantumistaan ja sitä tukevia tekijöitä. Käytän tutkimuksessani laadullisia menetelmiä erityisesti narratiivista perinnettä hyödyntäen. Tutkimuksen aineistona on seitsemän maahanmuuttajan haastattelua. Haastattelut ovat avoimia, narratiivisia haastatteluja, joissa haastateltavat saivat kertoa oman tarinansa. Analysoin aineiston temaattisella sisällön analyysilla aineistolähtöisesti. Analysoidessa tulkitsen yksityiskohdat aina suhteessa tarinan kokonaisuuteen. Voimaatumista koskevien pääluokkien ymmärryksen syventämiseksi esittelen myös tarinoiden kontekstia. Analyysin tuloksena muodostin viisi voimaantumista kuvaavaa pääluokkaa. Täysivaltaisuuden pääluokka kuvaa voimaantunutta maahanmuuttajaa. Tämä pitää sisällään ensinnäkin tunteen siitä, että voi hallita omaa elämäänsä ja toiseksi, että on vakavasti otettava yhteisönsä jäsen. Voimaatumista tukevia tekijöitä ovat ympäröivät ihmiset, reflektointi ja onnistumisen kokemukset. On tärkeää saada apua ja tukea ympäröiviltä ihmisiltä, mutta arvokkuuden tunnetta tuottaa myös se, että voi itse olla avuksi. Oman elämän, sekä menneisyyden että nykyhetken, pohdinta ja reflektointi on tärkeä tekijä oman elämän haltuun ottamisessa. Onnistumisen kokemukset tuovat uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. ”Elämää arvostava asenne”-pääluokka koskee suhtautumista, joka ympäröi edellisiä luokkia. Vaikeiden kokemusten myötä elämää itsessään pidetään niin arvokkaana, ettei sitä saa tuhlata, vaan on taisteltava vaikeuksista huolimatta. Tärkeimmiksi pohdinnan kohteiksi tuloksistani nostan itsestä kertomisen merkityksen, jonka rinnalla puhun dialogisuudesta. Lisäksi korostan yhteisön ja kontaktien luomisen tärkeyttä sekä kunnioituksen ja uskonnollisuuden roolia ohjaustyössä. Maahanmuuttajilla olisi oltava mahdollisuus kertoa itsestään ja omista näkemyksistään. Tämä tuo heille arvokkuuden ja täysivaltaisuuden tunnetta. Jotta kertomisella olisi merkitystä, sillä on oltava kuulija. Siksi ohjauksessa olisi tuettava kontaktien luomista muihin ihmisiin, erityisesti suomalaisiin, joihin sitä on hankalampi saada.
dc.format.extent121 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervoimaantuminen
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.othernarratiivisuus
dc.subject.othertäysivaltaisuus
dc.titleKohti täysivaltaisuutta : voimaantuminen maahanmuuttajien tarinoissa
dc.title.alternativeVoimaantuminen maahanmuuttajien tarinoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201206071830
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2012-06-07T17:04:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record