Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLaihonen, Miikka
dc.date.accessioned2012-05-30T12:11:53Z
dc.date.available2012-05-30T12:11:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217687
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37927
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö käsittelee musiikkia harrastavan urheilijan sekä urheilua harrastavan muusikon suhdetta ja motivaatiota näiden kahden eri alan tekemiseen. Tarkemmin ottaen, miten esimerkiksi ammattimuusikko motivoituu omaan leipätyöhönsä ja miten taas harrastukseensa urheiluun. Vastaavasti toisin päin tutkittava saattaa olla ammattimainen urheilija, joka harrastaa vapaa-ajallaan musiikkia. Perusteena näiden kahden eri alan yhdistämiseen tässä tapauksessa on musiikin ja urheilun luonteiden samankaltaisuus. Molemmat vaativat hurjasti harjoittelua sekä motivaatiota, jotta kehittyminen lajeissa on mahdollista. Pro Graduni teoriaosiossa on perinteisen motivaatiotutkimuksen lisäksi Mihaly Csikszentmihalyin luoman flow- teorian esittely. Tutkimushaastattelun kysymykset on rakennettu juuri flow-teoriasta esiin nousevista teemoista. Näitä teemoja ovat mm. suhtautuminen kovaan harjoitteluun, mielihyvä ja onnellisuus. Tutkimuksen pääongelmaksi muodostui se, miten flow-teoria ilmenee käytännössä musiikkia ja urheilua harrastavien ihmisten elämässä. Toinen tutkimusongelma käsittelee sitä, miten haastateltavat suhtautuvat harjoitteluun musiikissa ja urheilussa sekä harrastuksena että ammattina. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena ja tulokset on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkimusaineisto on koottu laadullisena haastattelututkimuksena. Haastateltavina on kolme eri taustoista tulevaa musiikin tai urheilun huippuosaajaa. Kriteereinä haastateltaville oli joko musiikin ammattilaisuus tai urheilun puolella vähintään Suomenmestaruustasoa vastaavat saavutukset. Vastaavasti haastateltavien harrastuksen osalta rajoituksena on ainoastaan se, että harrastuksen pitää olla säännöllistä. Tutkimustulosten osalta flow-teoria tarjoaa hyvät lähtökohdat haastatteluiden analysointiin teorian yleispätevyyden ansiosta. Haastatteluista on löydettävissä selviä flow-ilmiöitä kaikilta haastateltavilta, mitkä ilmenevät parhaimmillaan heidän elämässään melko kokonaisvaltaisesti. On kyseessä sitten urheilusta tai musiikista kumpuava flow, niin vallalla olevalla flow-tilalla voi olla selkeitä positiivisia vaikutuksia ihmisen olotilaan myös urheilun tai musiikin ulkopuolella. Aineistosta nousee esiin myös haastateltavien identiteetti. Esimerkiksi tutkimuksen miespuoliset haastateltavat ovat selvästi muusikoita luonteeltaan ja heidän vastauksista käy ilmi, että urheilu on heillä osaltaan tukemassa musiikintekoa. Urheilu selkiyttää ajatuksia ja auttaa pysymään paremmassa kunnossa. Tällä seikalla on tutkittavien mielestä nähtävissä myös musiikkiuraa parantava vaikutus. Urheileminen antaa pakotien musiikista, mutta samalla se tarjoaa kehitysmahdollisuuden myös ammatissa musiikin parissa.
dc.format.extent60 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMusiikki
dc.subject.otherurheilu
dc.subject.otherharjoittelu
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherflow-teoria
dc.titleOnko hyvä flow? : mikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista
dc.title.alternativeMikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205301763
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2012-05-30T12:11:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoflow-tila
dc.subject.ysoflow-teoria


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot