Show simple item record

dc.contributor.authorLähde, Minna
dc.date.accessioned2012-05-22T09:57:01Z
dc.date.available2012-05-22T09:57:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1217083
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37875
dc.description.abstractSyrjäytyminen on ajankohtainen ja laajalti tutkittu ilmiö. Syrjäytymisestä puhuttaessa täytyy huomioida sen moniulotteisuus niin ilmiönä kuin käsitteenäkin. Työttömyyden katsotaan olevan yksi keskeinen syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Nuorten kohdalla sekä työttömyyden että syrjäytymisen on todettu olevan erityisen haitallisia, koska ne häiritsevät nuorten aikuistumiskehitystä tai saattavat jopa aiheuttaa sen, ettei nuori koskaan saavuta aikuisen itsenäistä asemaa. Viime vuosikymmenien taitteessa tapahtuneen hyvinvointivaltion murroksen voidaan osaltaan katsoa kiihdyttäneen eriarvoistumiskehitystä ja sitä kautta lisäävän syrjäytyneiden määrää. Nuoruuden käsite on viimeisinä vuosikymmeninä ollut valtavassa murroksessa. Nuoruus on pidentynyt ja nuoruuden sekä aikuisuuden väliset elämänpolut ovat monipuolistuneet. Nuorten aikuisten elämässä taloudellisesti riippumattoman aseman saavuttaminen on viivästynyt ja tämä viivästyminen on suurelta osalta ollut edelleen viivästyttämässä myös nuorten perheen perustamisen ajankohtaa. Työelämään pääsemisen sekä vanhempien tuesta riippumattoman taloudellisen aseman saavuttaminen on noussut perheen perustamisen ohi aikuistumista määrittävänä tekijänä. Tutkimuksen aineiston muodostavat vuosien 2007, 2008 sekä 2010 Nuorisobarometrit josta on valittu mielipiteitä ja asenteita mittaavia väittämiä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty yksisuuntaista sekä kaksisuuntaista varianssianalyysia. Syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla ilmeni analyysin mukaan muita nuoria löyhempää yhteiskuntaan kuulumista, alentunutta kunnianhimoa, suurempaa välinpitämättömyyttä, työttömyyden haittavaikutusten vähättelyä, haluttomuutta ponnistella työpaikan saamiseksi sekä pelkoa tai epävarmuutta vieraita kulttuureja kohtaan. Työttömillä nuorilla ilmeni työstä saatavan taloudellisen hyödyn korostamista, kokemuksia siitä, että omilla päätöksillä ei ole merkitystä oman elämän kulkuun, suurempaa välinpitämättömyyttä sekä yleistä tyytymättömyyttä. Sen sijaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja työttömien nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset eivät eronneet muiden nuorten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksista. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että sekä syrjäytymisvaara että työttömyys näyttävät vaikuttavan nuorten mielipiteisiin ja asenteisiin merkittävästi.
dc.format.extent95 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherNuoret
dc.subject.othersyrjäytyminen
dc.subject.othersyrjäytymisvaara
dc.subject.othertyöttömyys
dc.subject.otheraikuistuminen
dc.titleYhtä suurta joukkoa vai eri laidoilla? : kuinka syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työttömät nuoret eroavat muista nuorista Nuorisobarometrien valossa?
dc.title.alternativeKuinka syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työttömät nuoret eroavat muista nuorista Nuorisobarometrien valossa?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201205221702
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-05-22T09:57:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysoaikuistuminen
dc.subject.ysohyvinvointivaltio
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysonuoruus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record