Show simple item record

dc.contributor.authorHusu, Eija
dc.date.accessioned2012-01-03T20:04:31Z
dc.date.available2012-01-03T20:04:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1191425
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37160
dc.description.abstractEija Husu: ”Ne väkivaltakokemukset on ollu siellä ja ne näkyy nyt tässä elämässä”. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä. Kasvatustieteen ja sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Syksy 2011. 108 sivua ja 1 liite. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sijaisvanhempien kokemuksia väkivaltataustaisista sijoitetuista lapsista. Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, miten sijoitetun lapsen biologisessa perheessä kokema väkivalta tulee esiin sijaisperheessä ja miten sijaisvanhemmat käsittelevät sijoitetun lapsen väkivaltakokemuksia. Tutkimuksessa selvitetään, millaisen tilan sijoitetun lapsen kokema väkivalta sijaisperheessä saa. Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa oli teemahaastattelu. Aineisto koostuu kolmesta sijaisvanhempipariskunnan parihaastattelusta ja kahdesta sijaisvanhemman yksilöhaastattelusta. Haastattelun teemoina oli, millainen sijaisperheen alkutaival on ollut väkivaltataustaisen sijoitetun lapsen kanssa, miten sijaisvanhemmat kasvattavat väkivaltataustaista sijoitettua lasta, miten sijoitetun lapsen väkivaltakokemuksia käsitellään, millaisia väkivaltataustaisen sijoitetun lapsen ihmissuhteet ovat ja miten sijaisvanhemmat itse jaksavat. Aineistoa on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset jakautuvat kolmeen teemaan: 1) Sijoitettu lapsi väkivallan kontekstissa, 2) väkivallan ilmiasu sijaisperheessä ja 3) sijaisvanhempi väkivaltakontekstissa. Tutkimuksen tulosten perusteella sijoitetun lapsen kokemukset väkivallasta näkyvät sijaisperheessä paljon. Alkuaikana sijoitetun lapsen väkivaltakokemukset ovat monin tavoin piilossa ja ne nousevat sijaisperheessä vähitellen arjessa esiin. Sijaisperheen näkökulmasta arki mullistuu monin tavoin väkivaltataustaisen sijoitetun lapsen tulon myötä. Tulosten mukaan sijoitetuilla lapsilla on kaksi perhettä ja ainakin lapsen ajatuksissa molemmat perheet elävät vahvasti läsnä. Sijaisvanhemmassa väkivaltataustaisen sijoitetun lapsen kokemukset herättävät monenlaisia tunteita. Tutkimuksen perusteella sijoitettujen lasten väkivaltakokemukset koskettavat sijaisvanhempia monin tavoin. Sijoitetun lapsen kautta myös sijaisperhe joutuu osalliseksi väkivallan prosesseihin. Sijoitetun lapsen kokema väkivalta näyttäisi tulevan sijaisperheille osin yllätyksenä. Omalta osaltaan väkivaltatietoisuus ja erilaiset väkivallan jäsentämistavat voivat auttaa sijaisvanhempaa selviämään paremmin sijoitetun lapsen väkivaltakokemusten kanssa. Sijoitetun lapsen biologisilla vanhemmilla on myös paikkansa sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien elämässä. Sijaisvanhempien näkökulmasta yhteistyö biologisten vanhempien kanssa on haastavaa ja yhteistyön ongelmallisuus aiheuttaa monesti sen, etteivät sijaisvanhemmat toivo tekevänsä yhteistyötä biologisten vanhempien kanssa kovinkaan paljoa.
dc.format.extent111 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersijoitettu lapsi
dc.subject.otherkaltoinkohtelu
dc.subject.otherväkivalta
dc.subject.othersijaisvanhemmuus
dc.subject.otherlastensuojelun perhehoito
dc.title"Väkivalta ja ne kokemukset on ollu siellä ja ne näkyy nyt tässä elämässä" : sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä
dc.title.alternativeSijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201201031005
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-01-03T20:04:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokaltoinkohtelu
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysosijaisvanhemmat
dc.subject.ysosijaisperhee
dc.subject.ysolastensuojelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record