Show simple item record

dc.contributor.authorKoskinen, Marika
dc.contributor.authorSiltala, Minna
dc.date.accessioned2011-12-20T16:33:14Z
dc.date.available2011-12-20T16:33:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193769
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37128
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pitkän uran tehnyt musiikkia opettava luokanopettaja on kehittänyt ammattitaitoaan kyläkoulussa 1970-luvulta tähän päivään. Pyrkimyksenämme oli lisätä ymmärrystä aiemmin erikseen tutkituista kokonaisuuksista: luokanopettajan ammatillisesta kehittymisestä, musiikinopetuksesta sekä kyläkoulusta opettajan työympäristönä. Lisäksi tarkastelun kohteena oli sekä opettajaan kohdistuvien vaatimusten että musiikinopetuksen sisältöjen muuttuminen. Tutkimusmenetelmä sisälsi piirteitä elämänkerrallisesta ja fenomenologisesta tutkimuksesta. Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka tehtiin yhdelle kyläkoulussa työskentelevälle luokanopettajalle. Tapaustutkimuksen aineisto sisälsi haastattelun lisäksi kirjallista materiaalia, kuten tutkimusopettajan henkilökohtaisia muistiinpanoja. Kirjallinen aineisto oli taustalla tukemassa haastattelusta saatuja tuloksia. Aineiston analyysin tarkoituksena oli pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimusaineistosta nousseita aiheita, joita analysoimme teemoittelun avulla. Tutkimustuloksissa ilmeni, että luokanopettajan ammatillinen kehittyminen on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Siitä ei voida erottaa yksittäisessä oppiaineessa kehittymistä, sillä luokanopettaja on opetustyössään vastuussa myös kasvatuksesta. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että opettajan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muutokset heijastuvat opettajana kehittymiseen. Ammatilliseen kehittymiseen liittyy vahvasti myös oman työn reflektointi ja sisäinen motivaatio kouluttaa ja kehittää itseään. Tuloksissa korostui täydennyskoulutusten merkitys aineenhallinnan ja työssä jaksamisen kannalta. Parhaimmillaan opetus muodostuu joustavaksi ja oppiainerajat ylittäväksi kokonaisuudeksi, jota kutsutaan myös eheytetyksi opetukseksi. Tämä edellyttää opettajalta laajaa ymmärrystä opetettavista aineista, oppimisesta ja opettamisesta. Tutkimus osoitti, että kyläkoulu luo hyvät puitteet eheytetyn opetuksen toteuttamiselle sekä opettajan ammatilliselle kehittymiselle. Tutkimuksen perusteella näyttää sille, että kyläkoulun tiiviissä työyhteisössä tärkeiksi asioiksi nousevat opettajien välinen yhteistyö ja päätöstenteko. Merkittävimpiin tuloksiin koskien opettajuuteen kohdistuvia vaatimuksia kuuluu opettajan työnkuvan muuttuminen oppimisen ohjaajaksi. Nykypäivän opettajan ammatinkuvaan sisältyy entistä voimakkaammin luokkahuoneen ulkopuolelle ulottuvia asioita, kuten erilaisia palavereja. Tutkimustulosten pohjalta muodostui käsitys siitä, että musiikkia opettavan luokanopettajan ammatillinen kehittyminen on riippuvainen opettajan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvista muutoksista, opettajan omasta halusta kehittää ammattitaitoaan, työyhteisön tuesta sekä koulun tarjoamista resursseista.
dc.format.extent138 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen kehittyminen
dc.subject.otherkyläkoulu
dc.subject.othermusiikinopetus
dc.titleLuokanopettajan ammatillinen kehittyminen kyläkoulun musiikinopettajana : "jos opettajan ammatin valitsee, niin ei voi urautua yhteen ja samaan"
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011122011835
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2011-12-20T16:33:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysokyläkoulut
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoyhdysluokat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysomusiikkikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record