Show simple item record

dc.contributor.authorNurmeksela, Susanna
dc.date.accessioned2011-12-19T10:49:56Z
dc.date.available2011-12-19T10:49:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1191003
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37113
dc.description.abstractOpinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millainen seksuaaliterveystietämys yläkouluikäisillä maahanmuuttajanuorilla on. Tutkimuksessa tarkastellaan iän, sukupuolen, luokka-asteen, maassaoloajan ja kouluvuosien yhteyttä seksuaaliterveystietoihin. Tutkimuksessa selvitetään myös millaista seksuaaliterveystietoa maahanmuuttajanuoret kokevat tarvitsevansa ja miten tämä on suhteessa heidän menestykseensä tietokysymyksissä. Lisäksi selvitetään maahanmuuttajanuorten kokemuksia koulun seksuaaliopetuksesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka perustui suomalaisnuorille aiemmin tehdyn seksuaaliterveystietokyselyn kysymyksiin. Tutkimukseen osallistui viisi yläkoulua eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi 120 maahanmuuttajanuorta. Kyselylomakkeen strukturoidut kysymykset analysoitiin tilasto-ohjelmalla. Monivalintakysymykset analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja merkitsevyyttä testattiin χ2-testillä. Taustamuuttujien yhteyttä tietokysymyksissä menestymiseen analysoitiin T-testillä ja ANOVAlla. Avoimien kysymysten analysoinnissa käytettiin teemoittelua, jota tarvittaessa syvennettiin muodostamalla alateemoja. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että tutkittavilla maahanmuuttajanuorilla oli selviä puutteita seksuaaliterveystiedoissaan. Tietämys oli selvästi huonompaa kuin suomalaisilla yläkoululaisilla keskimäärin. Tiedon taso oli alhainen kaikilla tutkituilla seksuaaliterveyden osa-alueilla. Tyttöjen ja poikien ero seksuaaliterveystiedoissa oli tilastollisesti merkitsevä tyttöjen eduksi. Oikeiden vastausten määrä erosi myös luokka-asteittain tilastollisesti merkitsevästi niin, että 7-luokkalaisilla tiedot olivat heikoimmat ja 9-luokkalaisilla parhaimmat. Maahanmuuttajat arvioivat usein omat tietonsa paremmiksi kuin ne todellisuudessa olivat, eivätkä kokeneet tarvitsevansa lisätietoa. Maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystietämys ei suurelta osin vastannut opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Koulun seksuaaliopetukseen nuoret olivat pääosin tyytyväisiä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa aiheesta, jota aiemmin on tutkittu hyvin niukasti. Saaduilla tuloksilla voidaan helpottaa koulujen ja kouluterveydenhuollon työtä maahanmuuttajien parissa. Jatkossa maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveydestä tulisi tehdä laajempi valtakunnallinen tutkimus. Myös suomalaisnuorten ja maahanmuuttajanuorten tietämyksen erojen syitä tulisi tutkia. Seksuaaliopetuksen kehittämisen kannalta myös nuorten toiveiden ja tarpeiden syvällisempi tutkimus olisi tarpeen. Kohdistamalla tutkimus terveystiedon opettajiin ja kouluterveydenhoitajiin voitaisiin saada arvokasta tietoa maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen liittyvistä kysymyksistä.
dc.format.extent99 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMaahanmuuttaja
dc.subject.otherNuori
dc.subject.otherSeksuaaliterveys
dc.subject.otherSeksuaalisuus
dc.subject.otherSeksuaaliopetus
dc.titleSuomessa asuvien yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystiedot
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011121911826
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2011-12-19T10:49:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record