Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHonkanen, Heli
dc.date.accessioned2011-11-30T06:13:50Z
dc.date.available2011-11-30T06:13:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1189903
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37023
dc.description.abstractBiokaasun tuotanto orgaanisista jätejakeista on kasvava energiantuotantomuoto, jonka tek-nistä, raaka-aineiden määrään perustuvaa lisäyspotentiaalia pidetään merkittävänä. Keski-tetyt biokaasulaitokset ovat yleensä maatilakohtaisia laitoksia suurempia yksiköitä, joissa käsitellään useita paikalle syntypisteistä kuljetettavia biomassajakeita. Työssä selvitettiin biokaasuntuotantoprosessiin sopivia massoja tuottavien toimijoiden biokaasuun liittyviä asenteita ja tiedon määrää sekä tietoisuuden ja asenteiden yhteyttä. Tutkimus toteutettiin keväällä ja kesällä 2010 kirjekyselynä, jonka kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset keskisuuren ja suuren tilakoon alkutuottajat ja teollisuuden (elintarvike- ja paperiteollisuus) sekä kuntien edustajat. Aineiston perusteella analysoitiin kohdealueen (Pirkanmaa) sosioekonomista biokaasuntuottopotentiaalia. Kyselyn vastauksia palautui 48 kpl, 28,6 % lähetetyistä. Saatua vastausjoukkoa voidaan pitää jossain määrin vinoutuneena, sillä kaikki vastaajat suhtautuivat vähintään jokseenkin myönteisesti biokaasuun. Myös vastaajien biokaasutiedot olivat käytetyllä mittarilla korke-alla tasolla. Työssä ei havaittu korrelaatiota biokaasuasenteiden ja biokaasutiedon määrän välillä. Tulosta voi selittää biokaasuun kielteisesti suhtautuvien ja siitä vähemmän tietävien aliedustus vastaajajoukossa. Aineiston perusteella tyypillinen biokaasusta kiinnostunut on keskimääräistä nuorempi, yleisimmin opistokoulutuksen saanut mies. Alkutuottajat ja teollisuuden vastaajat olivat kiinnostuneimpia biokaasusta. Tiedon puute voi selittää erityisesti elintarviketeollisuuden vastaajamäärän vähäisyyttä. Vaikka tiedon lisääntymisen ei havaittu olevan yhteydessä asenteiden myönteisyyteen vaan biokaasuun perehtyminen näyttäisi jopa lieventävän myönteistä suhtautumista, voisi tiedotuksen lisäämistä pitää tärkeänä biokaasun edistä-mismuotona, joka mahdollistaa sekä biokaasun mahdollisuuksien vertailun että toiminnalle oleellisten verkostojen luomisen.
dc.format.extent79 s
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleBiomassantuottajien tietoisuus ja asenteet biokaasutalouden näkökulmasta : kohdealueena Pirkanmaa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011113011749
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2011-11-30T06:13:50Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysobiokaasu
dc.subject.ysobiokaasulaitokset
dc.subject.ysotietoisuus
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoteollisuus
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoalkutuotanto
dc.subject.ysoPirkanmaa
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot