Show simple item record

dc.contributor.authorHusu, Päivi
dc.date.accessioned2011-10-04T06:35:48Z
dc.date.available2011-10-04T06:35:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1184646
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36753
dc.description.abstractTutkielman aiheena on verkkosisällönhallintajärjestelmän käyttö palveluna, ja aihetta tarkastellaan PK-yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten palveluna tarjottavat ohjelmistot soveltuvat PK-yrityksen verkkosisällönhallintaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Teoriaosuudessa tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja lähdekirjallisuus koostui pääasiallisesti tietojärjestelmätieteen alueen lehdistä sekä konferenssijulkaisuista. Lähdekirjallisuuden pohjalta käsiteltiin organisaation verkkosisällönhallintaa, palveluna tarjottavia ohjelmistoja sekä PK-yrityksen erityispiirteitä yleisesti ja ohjelmistohankintojen sekä verkkosisällönhallinnan kannalta. Empiirinen osuus koostui palveluna tarjottavien verkkosisällönhallintajärjestelmien analysoinnista ja haastattelututkimuksesta. Analysoinnin aineiston hankinnassa hyödynnettiin valmiita aineistoja ja dokumentteja eli tietoja kerättiin palveluntarjoajien verkkosivustoilta. Haastattelut olivat tyypiltään osittain teemahaastatteluja ja osittain puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimusta varten haastateltiin muun muassa palveluna tarjottavaa verkkosisällönhallintajärjestelmää käyttävien PK-yritysten edustajia ja kerättiin heidän kokemuksiaan. Johtopäätöksenä todettiin, että palveluna tarjottavat ohjelmistot soveltuvat PK-yritysten verkkosisällönhallintaan, sillä palveluna tarjottavien ohjelmistojen hyödyt soveltuvat pääosin PK-yritysten verkkosisällönhallintaan joistakin riskeistä huolimatta. Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä tutkimus sujui pääosin suunnitelmien mukaan, tutkimuskysymyksiin saatiin vastaus ja aihetta käsiteltiin melko monipuolisesti. Tutkimustulosten yleistämistä rajoittavat kuitenkin muun muassa kirjallisuuskatsauksen lähteiden rajallinen lukumäärä sekä haastateltavien pieni joukko. Ehdotettuja jatkotutkimusaiheita ovat esimerkiksi haastattelututkimusosuuden laajentaminen sekä sosiaalisen median vaikutusten selvittäminen verkkosisällönhallinnassa.
dc.format.extent98 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherverkkosisällönhallinta
dc.subject.otherpalveluna tarjottava ohjelmisto
dc.subject.otherpienet ja keskisuuret yritykset
dc.titleVerkkosisällönhallintajärjestelmän käyttö palveluna : pk-yrityksen näkökulma
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011100411489
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2011-10-04T06:35:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysosisällönhallinta
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysoohjelmistot
dc.subject.ysoWWW-sivut
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record