Show simple item record

dc.contributor.authorYlinen, Irene
dc.date.accessioned2011-09-22T13:52:04Z
dc.date.available2011-09-22T13:52:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1184134
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36712
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoululaisten käsityksiä ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä ja koulun turvallisuudesta. Kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita selvitettiin kysymällä lapsilta myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia koulussa. Hyvin keskeinen kouluviihtyvyyteen vaikuttava tekijä on turvallisuus koulussa, jota tarkasteltiin selvittämällä, milloin koulussa on alakoululaisten mukaan hyvä olla ja mitkä asiat pelottavat koulussa. Tarkastelun kohteena oli myös se, miten viime vuosina hyvin paljon mediassa esillä olleet koulusurmat ovat vaikuttaneet lasten ajatuksiin ja kokemuksiin koulun turvallisuudesta. Aihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi. Lasten omakohtaisia käsityksiä koulun turvallisuudesta on myös tutkittu aikaisemmin vain vähän laadullisin menetelmin. Lasten omiin käsityksiin ja kokemuksiin tutustuminen on tärkeää myös siksi, että voimme kasvattajina luoda lapsille mahdollisimman hyvän kasvu- ja oppimisympäristön, jossa he saavat kokea olevansa arvokkaita ja tärkeitä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin maaliskuussa 2009 ja 2010 teemahaastatteluilla. Haastatteluaineistoa käsiteltiin teemoittain ja teemojen kautta lasten käsityksistä ja kokemuksista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastatteluihin osallistui yhteensä 12 oppilasta ensimmäiseltä, kolmannelta ja kuudennelta luokalta. Kultakin luokalta haastateltiin neljää oppilasta, joista kaksi oli tyttöjä ja kaksi poikia. Tämän tutkimuksen tuloksia verrattiin aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan lapset kokevat koulun pääosin turvalliseksi. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat erityisesti koulutoverit sekä koulussa pärjääminen ja onnistuminen. Turvallisten ja välittävien aikuisten merkitys koulussa on keskeinen oppilaiden turvallisuuden luoja. Turvattomuutta ja pelkoa koulussa aiheuttaa selkeästi eniten koulukiusaaminen. Lapset olivat kuitenkin sitä mieltä, että koulukiusaamiseen puututaan heidän koulussaan. Viime aikoina esillä olleet traagiset kouluun liittyvät uutiset olivat koskettaneet lasten elämää ja he olivat pohtineet asiaa. Tutkimuksen tulokset tukevat aihetta koskevia aiempia tutkimustuloksia.
dc.format.extent122 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkouluhyvinvointi
dc.subject.otherkouluviihtyvyys
dc.subject.otherturvallisuus
dc.subject.otherturvattomuus
dc.titleHyvä ja turvallinen koulu : kouluviihtyvyys ja koulun turvallisuus oppilaiden käsityksissä ja kokemuksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011092211432
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2011-09-22T13:52:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoturvattomuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record