Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorEl Said, Maria
dc.contributor.authorPatja, Sanna
dc.date.accessioned2011-04-14T11:29:06Z
dc.date.available2011-04-14T11:29:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1158910
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26788
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kuvata vapaaehtoisten käsityksiä ja kokemuksia roolistaan ystävätoiminnassa, sekä ymmärtää niitä suhteita ja rakenteita, joiden piirissä heidän roolinsa muotoutuu. Kohdeorganisaationa oli Punainen Risti. Tutkimus suoritettiin laadullisin menetelmin, fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan perustuen. Aineisto kerättiin haastattelemalla 15 ystävätoiminnan vapaaehtoista yhteensä neljästä Punaisen Ristin paikallisosastosta. Haastateltavat vierailivat pääasiassa yksittäisen asiakasystävän luona tai ryhmänä hoivalaitoksissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti niin, että liikkeelle lähdettiin aineistolähtöisesti, ja teoreettista viitekehystä käytettiin vasta löydösten lopullisen jaottelun tukena. Tuloksissa roolin muotoutumista käsiteltiin ystävätoiminnan puitteiden, asiakasystäväsuhteen, ryhmämuotoisen toiminnan ja organisaation näkökulmista. Ystävätoiminnalle määritellyt ohjeet osoittautuivat rakenteiksi, joihin haastateltavat palasivat useinkin kuvatessaan toimintaansa. Asiakasystäväsuhteessa keskeisiksi nousivat kuvaukset tilanteista, joissa vapaaehtoisten rooliin oli kohdistunut henkilökohtaisempia odotuksia kuin mihin ystävätoiminnan ohjeet viittasivat. Nähtävissä oli erityisesti liittyvyyden ja erillisyyden sekä avoimuuden ja sulkeutuvuuden dialektiikkaa (ks. Baxter & Montgomery 1996). Ryhmämuotoisessa toiminnassa tärkeäksi muodostui ryhmään kuuluminen, jolloin haastateltavat puhuivat omasta roolistaan osana ystävätoiminnan jatkumoa. Vapaaehtoisten mielikuvat organisaatiosta liittivät Punaisen Ristin pikemminkin laajempaan, maailmanlaajuiseen toimintaan kuin ystävätoimintaan. Vapaaehtoisten roolin muotoutumisessa rakenteet ja toiminta vaikuttavat toisiinsa jatkuvana prosessina. Interpersonaalisten suhteiden, ryhmän ja organisaation merkitys tuossa prosessissa painottuu kullakin vapaaehtoisella eri tavoin. Tutkimus muodostaa arvokkaan, entistä kokonaisvaltaisemman kuvan vapaaehtoisten toimintaympäristöstä ja vuorovaikutussuhteista.
dc.format.extent137 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSuomen Punainen Risti
dc.titleVapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011041410644
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysorakenne
dc.subject.ysorooli
dc.subject.ysovapaaehtoisuus
dc.subject.ysolähimmäispalvelu
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot