Show simple item record

dc.contributor.authorRautio-Sipilä, Marie
dc.date.accessioned2011-02-23T20:44:25Z
dc.date.available2011-02-23T20:44:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1149423
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26585
dc.description.abstractTämä tutkielma sijoittuu suomalaisen kansalaistoiminnan tutkimuskenttään. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten lasten ja nuorten urheilutoimintaa järjestävien urheiluseurojen seuratoimijoiden näkemykset Nuori Suomi ry:stä järjestönä, sen tavoitteista ja sinettiseuratoiminnasta poikkeavat toisistaan sukupuolittain, seuratoimijaryhmittäin sekä yksilö- ja joukkuelajeittain vertailtuna. Urheiluseuratoimijat ymmärrettiin kerroksisena toimijajoukkona, jolloin heillä tarkoitettiin eritaustaisia ja seuroissa eri rooleissa toimivia ihmisiä. Tutkielmassa todennettiin seuratoimijoiden kerroksisuus sekä toimijoiden intressien ja näkökantojen keskinäinen poikkeavuus. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä survey-menetelmällä. Saatekirje ja linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin tutkimusjoukolle sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 560 seuratoimijaa 90 urheiluseurasta, jolloin tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 66 prosenttia. Otantamenetelminä käytettiin ryväs- ja sa-tunnaisotantaa. Tutkimuksen otokseen poimittiin mukaan seurajohtajia, valmentajia ja ohjaajia sekä seuroissa harrastavien lasten vanhempia. Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS -ohjelmalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että seuratoimijoiden intressit seuratoimintaan osallistumisessa ja heidän näkemyksensä Nuori Suomi ry:stä järjestönä, sen arvoista sekä si-nettiseuratoiminnasta poikkesivat toisistaan. Isien näkemys kyseisestä järjestöstä oli kautta linjan negatiivisin äitien ja seurajohtajien suhtautuessa Nuoreen Suomeen koko-naisuudessaan positiivisesti. Faktorianalyysilla löydettiin lisäksi kaksi faktoria, jotka kuvasivat seuratoimijoiden suhtautumista Nuori Suomi ry:n arvoihin ja sitä kautta lasten ja nuorten urheiluun. Faktorit nimettiin niiden sisältöjen mukaan ”moniarvoisuudeksi” ja ”kilpailullisuudeksi”. ”Moniarvoisuus” –faktorille sijoittuivat naiset, äidit ja ei-kilpaurheilutaustaiset seuratoimijat. ”Kilpailullisuus” –faktorille sijoittuivat puolestaan miehet, valmentajat ja ohjaajat, isät, joukkuelajien edustajat ja kilpaurheilutaustaiset seuratoimijat. Seurajohtajat sijoittuivat molemmille faktoreille kuitenkin moniarvoisuuteen vahvemmin kallistuen. Tutkimus osoitti, että urheiluseuroja tutkittaessa on tärkeää huomioida seuratoimijoiden kerroksisuus. Näin on etenkin, kun seuroista halutaan saada kokemuksellista tietoa. Nuoren Suomen kohdalta voidaan todeta, että seuratoimijoiden kerroksisuus ja ajattelutapojen erot asettavat järjestön toiminnalle haasteen lasten ja nuorten urheilua kokonai-suudessaan edustavana toimialajärjestönä.
dc.format.extent163 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherNuori Suomi
dc.titleUrheiluseuratoimijoiden poikkeavat näkemykset Nuori Suomi ry : stä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102231809
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysotoimihenkilöt
dc.subject.ysopoikkeavuus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record