Show simple item record

dc.contributor.authorKärkkäinen, Eero-Tapani
dc.date.accessioned2010-12-30T18:59:03Z
dc.date.available2010-12-30T18:59:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145648
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25756
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö käynnistettiin Vapo oy Energian tilauksesta, kun yhtiö oli aloittamassa laajamittaista hakkuutähteiden keräämistä. Opinnäytetyössä on perehdytty hakkuutähteiden keräämisen vaikutuksiin maaperässä, vesistöissä sekä muussa metsäluonnossa. Hakkuutähteiden korjuun taloudellisia vaikutuksia oli tarkoitus selvittää mahdollisimman havainnollisesti, ja muuntaa tulokset rahallisesti arvioitaviksi. Metsänuudistamisessa hakkuutähteiden keräämisellä on pääasiassa positiivisia vaikutuksia: maanmuokkaus onnistuu paremmin, istutusolosuhteet ovat helpommat ja luonnontaimien täydentävä vaikutus on suurempi kuin runsaasti hakkuutähteitä sisältävällä kohteella. Hakkuutähdekasojen alle aikaisemmin jäänyt pinta-ala saadaan hyötykäyttöön, ja siksi taimikon tiheys on tasaisempi. Taimien tuhoriski on hieman pienempi hakkuutähteiden keräämisen jälkeen, osittain juuri tehokkaamman maanmuokkauksen vuoksi. Ravinteita poistuu huomattavia määriä hakkuutähteiden keräämisen yhteydessä. Hakkuutähteiden keruu ei kuitenkaan vaaranna metsämaan puuntuotoskykyä ainakaan kertaluontoisena toimenpiteenä. Mikäli biomassaa kerätään toistuvasti samoilta kohteilta vuosikymmenten kuluessa, on vaarana maaperän ravinnevarojen väheneminen ja maaperän happamoituminen. Mikäli ravinnemenetyksiä korvataan, se kannattaa toteuttaa vasta syntyneen puuston harvennushakkuiden yhteydessä. Hakkuutähteellä tuotetulla energialla voidaan alentaa lämpölaitoksen päästöjä merkittävästi. Esimerkiksi korvaamalla kivihiiltä hakkuutähteellä saadaan hakkuutähteiden talteenotolla päätehakkuun yhteydessä vähennettyä energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä n. 40 t hehtaaria kohti. Päästökaupassa hehtaaria kohti hakkuutähteen arvo on useita satoja euroja hiilidioksidipäästön hinnasta riippuen.
dc.format.extent73 s
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhakkuutähde
dc.subject.otherympäristövaikutus
dc.titleHakkuutähteiden korjuun ympäristövaikutukset sekä hakkuutähteiden korjuun vaikutus metsänuudistamisen kokonaiskustannuksiin
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012303223
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysohakkuutähteet
dc.subject.ysoympäristövaikutukset
dc.subject.ysoenergiapuu
dc.subject.ysometsämaa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record