Show simple item record

dc.contributor.authorMyötävuori, Hanna
dc.date.accessioned2010-12-22T10:37:09Z
dc.date.available2010-12-22T10:37:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1145238
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25733
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos/Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta MYÖTÄVUORI, HANNA: Henkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Pro gradu –tutkielma, 67 s., 11 s. liites. Liikuntapedagogiikka 2010 Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää työikäisten kurssilaisten kokemuksia Kes-ki-Suomen TE-keskuksen rahoittaman ja SPR:n Länsi-Suomen piirin hallinnoiman Raide 1 -projektin yhteydessä toteutetusta liikuntakurssista, jossa jokaisella kurssilai-sella oli henkilökohtainen ohjaaja. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän ylio-piston liikuntatieteiden laitoksen kanssa, jonka opiskelijat toimivat henkilökohtaisina ohjaajina ja liikuntatuntien vetäjinä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää kurssilaisten liikuntaharrastukset sekä niiden esteet, mahdollinen asenteen muutos liikuntaa koh-taan kurssin aikana ja oliko henkilökohtaisesta ohjaajasta apua asenteen muuttumises-sa ja liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Kurssilaiset antoivat palautetta myös henki-lökohtaisen ohjaajan merkityksestä. Tutkimuksen kohdejoukko koostui 28 kurssilaisesta. He olivat 26-56-vuotiaita ja heistä puolet oli miehiä ja puolet naisia.Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2007 ja keväällä 2008 strukturoidun kyselylomakkeen ja avoimen palautelomakkeen avulla. Myös henkilökohtaisten ohjaajien palautelomakkeen yhtä kysymystä käytettiin hy-väksi tutkimuksessa. Kurssin aikana kävelyä harrasti päivittäin alle puolet ryhmäläisistä. Yli puolet harrasti liikuntaa enemmän ja reilu kolmannes saman verran kuin ennen kurssille tuloa. Vain vajaa kolmannes ryhmäläisistä ilmoitti jonkin estävän liikunnanharrastusta. Yleisim-mäksi esteeksi mainittiin oma laiskuus. Yhtä kurssilaista lukuunottamatta kaikkien asenne liikuntaa kohtaan muuttui kurssin aikana myönteiseen suuntaan. Jokainen kurssilainen mainitsi myös jonkin asian, johon liikunnalla on ollut myönteinen vaiku-tus heidän elämässään, kuten parantavan mielialaa, lisäävän kuntoa ja jaksamista ja yli puolet lupasi liikkua jatkossa terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Lähes kaikki ryhmäläiset lupasivat muuttaa terveystottumuksiaan terveellisempään suuntaan. Kai-ken kaikkiaan kurssilaiset harrastivat kurssin jälkeen kohtalaisesti liikuntaa ja uskoi-vat tulevaisuudessa harrastavansa liikuntaa entistä enemmän. He myös suhtautuivat henkilökohtaiseen liikuntaohjaukseen hyvin myönteisesti. Liikuntakurssi, jossa jokaisella kurssilaisella oli henkilökohtainen ohjaaja ja vaihtele- va liikuntaohjelma tuki liikunta-asenteiden muutosta ja kannusti muuttamaan terveys- tottumuksia positiiviseen suuntaan.
dc.format.extent78 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraikuisliikunta
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.otherliikunnan edistä- minen
dc.subject.otherliikuntaneuvonta
dc.subject.otherterveysliikunta
dc.titleHenkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201012223216
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoterveysliikunta
dc.subject.ysokurssit
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoliikuntaneuvonta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record