Show simple item record

dc.contributor.authorInkinen, Mari
dc.date.accessioned2010-07-06T05:42:50Z
dc.date.available2010-07-06T05:42:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1132326
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24614
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ TYTTÖJEN AJATUKSIA ULKONÄÖSTÄ JA MEDIASTA Mari Inkinen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos Kevät 2010 95 sivua, liitteitä 4 Ohjaajat: LitT Jorma Tynjälä ja TtT Raili Välimaa Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten tyttöjen ajatuksia heidän omasta ulkonäöstään ja ulkonäön merkityksestä heille. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin median merkitystä tyttöjen omaan ulkonäköön liittyviin ajatuksiin, käsityksiin ja kokemuksiin. Tutkimuksen aineistona oli 44 kirjoitelmaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2009 järvenpääläisen yläkoulun 7-9 -luokkalaisilta tytöiltä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysimenetelmän avulla. Analyysin pyrkimyksenä oli aineistolähtöisesti luoda kokonaiskuvaa nuorten tyttöjen ajatuksista omasta ulkonäöstään, ulkonäön merkityksestä sekä median merkityksestä ulkonäköön liittyviin ajatuksiin, käsityksiin ja kokemuksiin. Nuorten tyttöjen ajatukset omasta ulkonäöstä olivat varsin yksilöllisiä. Suurin osa tytöistä puhui tavallisuudesta ja normaaliudesta sekä koki vertaisten joukkoon kuulumisen tärkeäksi. Toisaalta myös yksilöllisyyttä arvostettiin omassa ulkonäössä. Tytöt olivat yleisesti tyytymättömiä ulkonäköönsä ja ulkonäöstä kerrottiin puutteiden ja ongelmakohtien kautta. Tytöt ajattelivat tulevansa arvostelluiksi ulkonäkönsä perusteella ja kokivat sosiaalisia paineita ulkonäöstään. Tytöt myös kokivat median esittämät kauneuskäsitykset todellisina ja kokivat huonommuutta sekä epävarmuutta ulkonäöstään nimenomaan median ihanteiden vuoksi. Toisaalta tytöt myös arvostelivat median kauneusihanteita varsin kriittisesti. Silti kauneudenhoitotuotteet, huolenpito omasta ulkonäöstä ja oman ulkonäön muokkaus halutunlaiseksi olivat nuorille tytöille todellisuutta. Kaikista tutkimuskysymysten tuloksista on muodostettu synteesinä nuorten tyttöjen ulkonäkömaailma, josta nousivat esille seuraavat teemat: ulkonäön sosiaalinen merkitys ja joukkoon kuuluminen, median kauneusihanteet ja ulkonäkövaatimukset etenkin laihuusihanne ja täydellisyysvaatimukset, yksilöllisyys ulkonäössä, itsensä hyväksyminen ja sen vaikeus, ulkonäöstä huolenpito, tuotteet ulkonäön ylläpidossa ja parantamisessa sekä ulkonäön kokonaisvaltainen merkitys niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveyskasvatuksessa ja terveystiedon opetuksessa nuorten ulkonäköön liittyvien aihepiirien käsittelyssä. Tuloksia voidaan soveltaa niin opetussuunnitelman mukaisten aihekokonaisuuksien opetuksessa kuin yksittäisten ulkonäköteemaa käsittelevien ”tyttöjen tuntien” suunnittelussa. Keskeisiä käsitteitä: tytöt, ulkonäkö, media, kauneusihanteet, terveyskasvatus, terveystieto
dc.format.extent95 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTytöt
dc.subject.otherulkonäkö
dc.subject.othermedia
dc.subject.otherkauneusihanteet
dc.subject.otherterveyskasvatus
dc.subject.otherterveystieto
dc.titleTyttöjen ajatuksia ulkonäöstä ja mediasta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201007062263
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotytöt
dc.subject.ysoulkonäkö
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysokauneusihanteet
dc.subject.ysoterveyskasvatus
dc.subject.ysoterveystieto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record