Show simple item record

dc.contributor.authorLampi, Päivi
dc.date.accessioned2010-06-14T05:47:34Z
dc.date.available2010-06-14T05:47:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1131114
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24401
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Terveystietotuvat aikuisten terveyden edistäjinä Päivi Lampi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Terveystieteiden laitos Terveyskasvatus Pro gradu – tutkielma, 56 sivua, 9 liitettä Kevät 2010 ___________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää EVI- hankkeen yhteydessä Keski-Suomessa vuoden 2007 aikana avattujen 11 Terveystietotuvan tunnettavuutta ja toimivuutta omatoimisen terveyden edistämisen apuna. Tutkimuksessa selvitettiin McGuiren Informaatioprosessimallia soveltaen, kuinka hyvin terveysasemien asiakkaat tuntevat Terveystietotuvan ja olivatko asioineet siellä. Lisäksi kysyttiin materiaalien hyödyntämisestä, vastaajien kokemuksia saatujen tietojen hyödyllisyydestä sekä mahdollisia yhteyksiä elintapamuutoksiin. Tutkimuksessa pyrittiin myös kartoittamaan vastaajien odotuksia Terveystietotupien toimintaan liittyen, ja lisäksi heidän kokemuksiaan asioista jotka kannustavat elintapamuutoksiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella alkuvuodesta 2009. Tutkimusaineiston muodostivat kaikki kyselyyn vastanneet, eri-ikäiset terveysasemilla käyneet miehet ja naiset. Kyselylomakkeita toimitettiin terveysasemille yhteensä 510, ja niistä palautui yhteensä 162 kappaletta. Vastausprosentti oli 32 %. Tulokset analysoitiin ristiintaulukoimalla, laskemalla prosentit ja frekvenssit sekä testaamalla χ²-testillä. Avointen kysymysten vastaukset analysoitiin sisällönanalyysin periaattein. Hiukan alle puolet ei tiennyt oman terveysasemansa Terveystietotuvasta. Noin viidennes kävi Terveystietotuvalla säännöllisesti. Verenpaineen mittaaminen oli yleisin syy tuvalla käymiseen. Esitteet terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä ohjeet sairauksien hoitoon kiinnostivat eniten. Terveystietotuvalta saatu tieto täydensi aiempaa terveystietoa ja tieto koettiin useimmiten hyödylliseksi. Terveystietotuvalla käyminen oli jossain määrin yhteydessä elintapamuutoksiin tai niiden harkintaan. Tupien kautta haluttiin tavoittaa terveysalan ammattilaisia tai muita asiantuntijoita. Elintapamuutoksiin motivoivat eniten halu säilyttää terveys, sairauden uhka ja luotettavaksi koettu tieto. Terveellisten elintapojen ylläpitämisessä auttoivat konkreettiset tulokset seuranta-arvoissa, liikunnan ja ateriarytmin säännöllisyys sekä ulkopuolinen tuki ja kannustus. Terveystietotupien haasteena on kuntien asukkaiden tavoittaminen. Henkilökunnan sitoutuminen paikan ylläpitämiseen ja riittävä tiedottaminen ovat tärkeitä, jotta paikkaa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Terveystietotuvilla on mahdollisuuksia toimia väylänä tutkitun, luotettavan tiedon levittämisessä.
dc.format.extent56 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherterveystietotupa
dc.titleTerveystietotuvat aikuisten terveydenedistäjinä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006142053
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoKeski-Suomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record