Show simple item record

dc.contributor.authorYlirinne, Anne
dc.date.accessioned2010-05-26T17:38:44Z
dc.date.available2010-05-26T17:38:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1129940
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23776
dc.description.abstractOMAISHOITAJIEN KOKEMUKSIA PUOLISON VUOROHOIDOSTA LAITOKSESSA Anne Ylirinne Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos. Kevät 2010 Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma 60 sivua, 2 liitettä ___________________________________________________________________ TIIVISTELMÄ Samalla kun ikääntyneiden määrä lisääntyy kaikkialla maailmassa, lisääntyy myös kotona hoidettavien määrä. Vuorohoito on tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää ja yksi tapa tukea omaishoitajia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata näkökulmaa omaishoitajien koke-mukseen puolison vuorohoidosta laitoksessa. Tutkimuksen toisena käytännöllisenä tavoittee-na on kerätä tietoa vuorohoidon kehittämistä varten. Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta avoimesta yksilöhaastattelusta. Kaikki haastateltavat olivat puoliso-omaishoitajia ja heillä oli hoidettavansa kanssa takanaan pitkä avioliitto. Hoi-dettavat kävivät säännöllisessä vuorohoidossa samassa vuorohoitoa tarjoavassa laitoksessa Länsi-Suomen läänin alueella. Tutkimusmetodina käytettiin fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Kaikki haastateltavat omaishoitajat kokivat vuorohoidon itselleen tarpeellisena palvelumuoto-na. Vastaajista neljän kohdalla vuorohoito oli kokemuksena hyvä apu, kahden kohdalla vält-tämätön apu ja kahden kohdalla välttämätön pakko. Puolet omaishoitajista koki vuorohoidon yhteydessä häiritseviä ristiriitaisia tunteita, kuten itsesyytöksiä. Ristiriitaiset tunteet liittyivät ensisijaisesti vaikeuteen luovuttaa puoliso toisten hoidettavaksi. Osa omaishoitajista oli ajan myötä oppinut hallitsemaan ristiriitaisia tunteitaan ja kaikilla niitä ei esiintynyt lainkaan. Tut-kimuksesta löytyi sekä ristiriitaisia tunteita vähentäviä että niitä lisääviä tekijöitä. Tyytyväi-syys vuorohoitoon oli keskeinen kokemus silloin, kun omaishoitaja koki vuorohoidon hyvänä apuna tai välttämättömänä apuna. Mikäli omaishoitaja koki vuorohoidon välttämättömänä pakkona, löytyi taustalta myös vahvoja ristiriitaisia tunteita. Tämän tutkimuksen mukaan vuorohoidolla on tärkeä merkitys omaishoitajien tukemisessa. Omaishoitajien kokemusta vuorohoidosta on vaikea ymmärtää ilman puolisoiden välisen suh-teen ymmärtämistä. Vuorohoidossa tulee ottaa huomioon hoidettavan lisäksi myös omaishoi-taja ja hänen tarpeensa, joten tutkimus tukee perhehoitonäkökulman mukaan ottamista vuoro-hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Omaishoitajille tulee tarjota tietoa sekä keskustelumahdollisuuksia hoitajien kanssa. Omaishoitajat tarvitsevat henkistä tukea etenkin silloin, kun vuorohoito aloitetaan. Asiasanat: vuorohoito, omaishoito, omaishoitaja, omainen, tukeminen
dc.format.extent60 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervuorohoito
dc.subject.otheromaishoito
dc.subject.otheromaishoitaja
dc.subject.otheromainen
dc.subject.othertukeminen
dc.titleOmaishoitajien kokemuksia puolison vuorohoidosta laitoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005261934
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysovuorohoito
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysolaitoshoito
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysoomaiset
dc.subject.ysotukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record