Show simple item record

dc.contributor.authorKettunen, Reetta
dc.date.accessioned2010-03-01T10:23:18Z
dc.date.available2010-03-01T10:23:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1124151
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23002
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Voima ja tasapainoharjoittelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena – kuntouttavan työotteen toteutuminen kotihoitotyössä Voitas - koulutuksen jälkeen Reetta Kettunen Fysioterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikunta – ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos 2010 46 sivua, 6 liitettä Varkaus osallistui vuosina 2003 – 2006 valtakunnalliseen Ikäinstituutin koordinoimaan Voitas-projektiin (voima- ja tasapainoharjoittelu ikääntyneen kotona asumisen tukena). Projektin tavoitteena oli lisätä ja kehittää toimintakykyä tukevaa kotihoitotyötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin kuntouttavaa työotetta ja voima- ja tasapainoharjoittelun ohjausta oli toteutettu kotihoitotyössä Voitas-koulutuksen jälkeen. Tarkoituksena oli myös selvittää toimintakykyä tukevan työotteen käyttämistä estäviä ja edistäviä tekijöitä ja kotipalvelutyöntekijöiden asennoitumista toimintakyvyn tukemiseen osana omaa työtään. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 54 Varkauden kaupungin kotipalvelutyöntekijää, jotka olivat osallistuneet Voitas-koulutukseen vuosina 2005 – 2006. Kaikki kohderyhmäläiset olivat naisia, keski-iältään 50-vuotiaita (SD 6). Työkokemus kotihoidossa oli keskimäärin 18 vuotta (SD 9). Aineistonkeruuvälineenä käytettiin kyselylomaketta, joka oli laadittu tätä projektia varten. Vastausprosentti oli 61 % (n=34). Tämän tutkimuksen mukaan kuntouttava työote toteutui omatoimisuuden kannustamisessa keskimäärin neljälle asiakkaalle päivässä (SD 2), liikkumiseen kannustamisessa keskimäärin viidelle asiakkaalle päivässä (SD 2) ja liikkumiseen tukemisessa sisätiloissa keskimäärin neljälle asiakkaalle päivässä (SD 3). Voima- ja tasapainoharjoitteita oli ohjattu keskimäärin kolmelle asiakkaalle (SD 2) koulutuksen jälkeen. Päivittäin ja viikoittain voima- ja tasapainoharjoitteiden ohjaaminen oli epäsäännöllistä. Noin 35 % kotipalvelun asiakkaista oli saanut voima- ja tasapainoharjoitteiden ohjausta jossakin vaiheessa koulutuksen jälkeen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntouttavan työotteen toteuttaminen ja voima- ja tasapainoharjoitteiden ohjaaminen kotipalvelutyöntekijöiden työssä oli lisääntynyt lähtötilanteeseen verrattuna, mutta niitä toteutettiin vaihtelevasti vastaajasta riippuen, työkokemus ei vaikuttanut toteutuvuuteen. Kotipalvelutyöntekijät suhtautuivat myönteisesti kuntouttavaan työotteeseen ja voima- ja tasapainoharjoitteiden ohjaamiseen osana omaa työtään, mutta myönteinen asennoituminen ei ollut siirtynyt säännölliseksi ja pysyväksi työtavaksi käytännön työhön. Kuntouttavan työotteen toteuttamiseen ei ollut aikaa, eikä resursseja, myös asiakkaiden huono kunto ja haluttomuus sekä henkilökunnan motivaatio estivät kuntouttavan työotteen käyttämistä. Kuntouttavan työotteen edistämiseksi tarvittiin lisää resursseja, yhdessä asetettuja tavoitteita, parempaa asennetta ja ammattitaitoa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää kehitettäessä kotihoidon työtä ja tulevia Voitas - koulutuksia. Kehittämiskohteena on pysyvien ja yhteisten toimintatapojen luominen ja niihin sitoutuminen. Asiasanat: iäkkäät, toimintakyvyn tukeminen, kuntouttava hoitotyö, kotihoito, voima- ja tasapainoharjoittelu
dc.format.extent46 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheriäkkäät
dc.subject.othertoimintakyvyn tukeminen
dc.subject.otherkuntouttava hoitotyö
dc.subject.otherkotihoito
dc.subject.othervoima- ja tasapainoharjoittelu
dc.titleVoima- ja tasapainoharjoittelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena : kuntouttavan työotteen toteutuminen kotihoitotyössä Voitas-koulutuksen jälkeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201003011296
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysotasapaino
dc.subject.ysovoimaharjoittelu
dc.subject.ysoVarkaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record