Show simple item record

dc.contributor.authorNykänen, Kati
dc.date.accessioned2010-02-28T17:04:55Z
dc.date.available2010-02-28T17:04:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1124153
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23001
dc.description.abstractRobottiavusteisen terapian vaikuttavuus yläraajakuntoutuksessa AVH-potilailla – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Kati Nykänen Fysioterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Kevät 2010 73 sivua, 8 liitettä Ohjaajat: Tuulikki Sjögren, Ari Heinonen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusteella, yläraajoihin kohdistuneen robottiavusteisen terapian vaikuttavuuden näytönaste aivoverenkiertohäiriön (AVH) saaneilla kuntoutujilla. Kirjallisuushaku suoritettiin CINAHL (1982–8/2008), MEDLINE (1950–8/2008) ja EMBASE (-10/2008) sähköisistä tietokannoista seuraavilla hakusanoilla: aivoverenkiertohäiriö, halvaus, hemiplegia, yläraaja, kuntoutus, fysioterapia, robotti, satunnaistettu kontrolloitu koe. Lisäksi tutkimus sisälsi käsihakua. Tarvittaessa tutkijoihin otettiin yhteyttä tarkentavien tietojen saamiseksi. Kaikki satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka liittyivät robottiavusteiseen yläraajaterapiaan aikuisilla AVH-kuntoutujilla sekä oli julkaistu suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä otettiin mukaan katsaukseen. Laadun arviointi perustui van Tulder:n (2003) julkaisemiin kriteereihin.Yksittäisen tutkimuksen laatupisteiden summa voi saada arvon 0-11. Laadun arvioinnissa käytettiin kahta itsenäistä ja sokkoutettua arvioijaa. Meta-analyysi ja suuruudet terapian vaikutukselle (effect size) laskettiin Cochrane Collaboration’s Review Manager Software 5.0.16-ohjelmalla. Sisäänottokriteerit täyttäviä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia löytyi 18, joissa oli yhteensä 545 eri toipumisen vaiheessa olevaa AVH-kuntoutujaa. Tutkimusten laatupisteiden keskiarvo oli 5.5 (SD 1.1) ja vaihteluväli 4-7. Terapiassa käytettiin kymmentä erilaista robottia ja eniten harjoitettiin olka- ja kyynärniveltä. Kaikissa tutkimuksissa harjoittelua verrattiin muuhun fysioterapiaan. Robottiavusteinen terapia paransi tilastollisesti merkitsevästi (p<0.01) yläraajan toimintaa motorisia taitoja vaativissa päivittäisissä toiminnoissa akuuteilla AVH-kuntoutujilla. Ero ei ollut merkitsevä myöhäisemmässä toipumisen vaiheessa tai kognitiivisia taitoja vaativissa toiminnoissa. Olka- ja kyynärnivelen motorinen hallinta parani merkitsevästi (p<0.05) kaikissa toipumisen vaiheissa. Akuuteilla AVH-kuntoutujilla lihasvoima parani merkitsevästi (p≤0.05) harjoitusta saaneissa yläraajan proksimaalisissa lihaksissa. Yläraajan proksimaaliosien robottiavusteinen harjoittelu ei vaikuttanut distaaliosien motoriseen hallintaan tai lihasvoimaan. Robottiavusteista terapiaa ei todettu vaikuttavaksi yläraajan spastisuuden, nivelliikkuvuuden, kivun, masennuksen tai elämänlaadun osalta. Robottiavusteinen terapia on lupaava ja turvallinen terapiamenetelmä AVH-kuntoutujan yläraajakuntoutuksessa erityisesti akuutissa kuntoutumisen vaiheessa. Menetelmän käytettävyyttä ja soveltuvuutta kliiniseen käyttöön on tutkittava lisää.
dc.format.extent73 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraivoverenkiertohäiriö
dc.subject.otherkuntoutus
dc.subject.otherfysioterapia
dc.subject.otheryläraaja
dc.subject.otherrobotti
dc.titleThe effectiveness of robot-aided upper limb therapy in stroke rehabilitation : a systematic review of randomized controlled studies
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201002281295
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoaivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysokädet
dc.subject.ysorobotit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record