Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorTaipale, Sakari
dc.date.accessioned2009-06-09T12:00:14Z
dc.date.available2009-06-09T12:00:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-951-39-3601-3
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1086750
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20301
dc.description.abstractSakari Taipale tarkastelee väitöskirjassaan sitä, kuinka matkapuhelimen ja internetin käyttö vaikuttaa sosiaalisten tilojen muodostumiseen.Uudet informaatio- ja kommunikaatioteknologiat ovat monipuolistaneet sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja. Matkapuhelimen ja internetin avulla sosiaalisia tiloja, erilaisia toimijoiden yhteenliittymiä, voidaan luoda tietoverkoissa ilman toisten ihmisten fyysistä läsnäoloa. Tämän seurauksena sosiaalisen tilan kahden keskeisen osatekijän, rajojen ja tarkoituksen, välinen suhde on muuttunut. Rajat näyttävät menettäneen suhteellista merkitystään sosiaalisen tilan koossapysyvyyden kannalta, kun taas tilan tarkoituksen merkitys on vahvistunut.- Verkkoympäristössä ja mobiiliviestinnässä ihmisiä sitovat yhteen esimerkiksi sukulaisuus, ystävyys ja jaetut kiinnostuksen kohteet. Yhteenkuulumisen taustalla on siis selvä tarkoitus. Sen sijaan erilaiset konkreettiset rajat, kuten vaikkapa valtioiden ja kuntien väliset rajat, ja pitkät etäisyydet rajoittavat sosiaalisten suhteiden solmimista ja ylläpitoa entistä vähemmän. Näitä yhteenkuuluvuuden kannalta keskeisiä rajoitteita ihmiset ylittävät nyt matkapuhelimen ja internetin avulla vaivattomasti, Taipale luonnehtii.Matkapuhelimen ja internetin kautta rakennetut sosiaaliset tilat ovat joustavampia, avoimempia ja verkottuneempia. Rakenteellisten ja käsitteellisten muutosten ohella huomattavasti vähemmän on tutkittu sitä, kuinka nämä muutokset heijastuvat ihmisten kokemuksiin ja elettyyn arkeen.Taipaleen mukaan heikosti rajatut teknologiavälitteiset tilat ovat rakenteeltaan hauraampia ja nopeasti muuttuvia. Tietokonevälitteisessä viestinnässä samaan tilaan saattaa kokoontua joukko toimijoita, joiden intressit ja kulttuurinen tausta vaihtelevat suuresti. Tämä saatetaan kokea yllättävänä ja toisinaan jopa uhkaavana.- Tietoverkkojen sosiaalisilla areenoilla tapahtuva henkilötietojen kalastelu, erilainen hyväksikäyttö, kiusaaminen ja ahdistelu näyttävät liittyvän juuri konkreettisten raja-aitojen mataluuteen tai suoranaiseen puutteeseen teknologiavälitteisessä viestinnässä. Tässä suhteessa useimmiten tuttuihin sosiaalisiin suhteisiin rajoittuva matkapuhelinviestintä on ainakin toistaiseksi turvallisempaa kuin ihmisten varsin vapaa verkottuminen internetissä. Internetistä tutuksi tulleet tietoturvaongelmat ovat kuitenkin leviämässä myös matkapuhelimiin, kun internet sulautuu osaksi matkapuhelinta, Taipale ennakoi.Taipaleen artikkeliväitöskirjassa yhdistyvät teoreettinen analyysi sosiaalisen tilan rakenteesta ja teoreettista analyysiä havainnollistavat artikkelit. Artikkeleissa on hyödynnetty sekä BBC:n kansainvälistä uutisaineistoa että kotimaista neljään kaupunkiin suunnattua kyselytutkimusta.fi
dc.description.abstractThis study explores transformations in the formation of social space through a three-fold conception of social space. This study argues that mobile phones and the Internet transform the ways we perceive, conceive and experience the formation of social space. The selected approach emphasises that social space should not be studied by only analysing its material basis (i.e. what can be perceived) and conceptualisations (i.e. how it is conceived).In addition, transformations in the configurations of social space should be studied through people’s experiences (i.e. how social space is lived through). The results of the study highlight that in ICT-mediated interactions, material boundaries set a decreasing amount of obstacles for the creation of social space. In contrast to the pre-information era, natural and material boundaries can be overcome with ICTs and people may experience togetherness without the immediate physical proximity of others. Furthermore, the study indicates that this adds to the importance of the purpose of social space as a cohesive factor.As fixed and natural boundaries are regulating the participation in social space to a lesser extent, it is the purpose of gathering together that is emphasised in the fabrication of social space. The study also reveals the problematic nature of the phenomenon. As ICT-mediated social spaces are easy to access, they also attract people with a great variety of interests to join in. The emergent diversity of people may give rise to conflicts and disorder within a social space. In terms of social space, this means the divergent experiences of transformation in the social space. This study consists of an introduction and four articles, which all address ICT-related transformations in social space. The study combines both qualitative and quantitative data, empirical and theoretical approaches, which are applied variously in the four articles.en
dc.format.extent97 sivua
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversity of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in education, psychology and social research
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-3565-8
dc.subject.othertransformative technology
dc.subject.othernetwork
dc.subject.othermobile phones
dc.subject.othersocial media
dc.subject.othersocial space
dc.subject.otherconflict
dc.titleTransformative technologies, spatial changes : essays on mobile phones and the Internet
dc.typeDiss.fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-3601-3
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.relation.issn0075-4625
dc.relation.numberinseries362
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysotietoverkot
dc.subject.ysomatkapuhelimet
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysotila
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysoverkostoituminen
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoglobalisaatio
dc.subject.ysososiaaliset ongelmat
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysoristiriidat


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot