Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLauronen, Mirja
dc.date.accessioned2009-03-03T13:40:45Z
dc.date.available2009-03-03T13:40:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-951-39-3490-3
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1081262
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19562
dc.description.abstractThe relationship between the municipality and the state as well the markets and the society is changing dramatically. The decision makers on the municipal level ought to be able to look at today’s world with an unprejudiced insight, to notice the ongoing changes and tendencies, to see the dangers and the possibilities brought about by the changes, to create a common will to agree on values, and to choose the correct methods to reach the desired future. The municipal industrial policy in particular is facing new challenges, and its role among the various functions of the municipality has become all the more important.The present analysis focuses on the industrial policy of the Finnish municipality. It includes a discussion of what has happened, what is happening and what will happen when the municipality and entrepreneurship meet/ the municipality comes into contact with entrepreneurship. The main goal of the discussion is to analyse the needs of change for municipal industrial policy in Finland as well as investigate the capacity of entrepreneurship to bring about this change. The main questions were: 1) Are the needs of municipal industrial policy and the potential offered by entrepreneurship connected? 2) If the connection exists, what is it like?Answers were obtained both from literature and a Delphi-questionnaire delivered to municipal decision-makers. The research material was analysed qualitatively in the framework of future studies. The immediate research method was that of a three-phase discourse analysis. The discourse on the past brought out those needs of the time that the society has tried to solve through legislation. The discourse on the present brought out industrial policy as an entity for which entrepreneurship is an opportunity, i.e. entrepreneurial industrial policy. The discourse on the future enabled us to observe the entrepreneurial industrial policy aiming at a business-like organization of the municipality as well as entrepreneurial political and administrative functioning of the municipality. The flow of the future met the flow of the past at the present moment, and at the same time the entrepreneurial industrial policy linked entrepreneurship with municipal organization as a potential.en
dc.description.abstractKunnan suhde valtioon, markkinoihin ja yhteiskuntaan on voimakkaassa muutoksessa. Kunnalliset päättäjät ovat suurien haasteiden edessä. Heidän olisi kyettävä tarkastelemaan nykyisyyttä, näkemään muutokset ja niiden suunnat, uhat ja mahdollisuudet, luomaan yhteinen tahtotila arvoiksi ja valitsemaan keinot halutun tulevaisuuden tekemiseksi. Tämä edellyttää tietoa, osaamista, luovuutta ja innovaatioita. Kysymys on uusista asenteista ja tavoista nähdä kehitys ja siihen vaikuttavat voimat. Kysymys on myös oman organisaation roolin ymmärtämisestä osana kehitystä.Mirja Lauronen tarkastelee tutkimuksessaan suomalaisen kunnan elinkeinopolitiikkaa. Hän pohtii myös, mitä tapahtuu, kun kunnan rooli ja yrittäjyys kohtaavat.Kunnan elinkeinopolitiikalle on tullut uusia haasteita ja se on saanut keskeisen aseman kunnan tehtäväkentässä.- Kunta toimii elinkeinopolitiikassa mahdollistajan roolissa. Tämä edellyttää kunnalta aktiivista toimintaa yrittäjyyden edistämisessä, yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä ja yritysten uudistumisen tukemisessa. Tulevaisuudessa innovaatiotoiminnasta muodostuu keskeinen kuntien selviytymisen mahdollisuus. Tällöin on saatava yksityisten yritysten innovaatiokapasiteetti käyttöön, Lauronen toteaa.- Tutkimuksessa keskeiseksi nousi yrittäjämäinen yksilö, aktiivinen, omaehtoinen toimija. Tilanteessa, jossa koko demokratiajärjestelmä on muuttumassa, enemmistön demokratia ei enää kanna. Tulevaisuudessa yksilön rooli vahvistuu. Yhä enenevässä määrin yksilöiden ryhmät, vähemmistöt, näyttävät käyttävän valtaa. On oletettavaa, että kunnan poliittis-hallinnollinen rakenne demokratian kantajana muuntuu, Lauronen ennakoi.Lauronen näkee, että elinkeinopolitiikka saa laajennetun roolin kunnissa. Se etsii sijaansa kunnan tehtäväkentässä kuntaorganisaation asettuessa itse elinkeinopolitiikan kohteeksi. Tuloksena syntyy yrittäjämäinen elinkeinopolitiikka, joka tähtää kohti yritysmäistä kuntaorganisaatiota ja yrittäjämäistä poliittis-hallinnollista organisaatiota.Lauronen avaa tulevaisuusnäkökulman kunnalliseen elinkeinopolitiikkaan. Tutkimus mallintaa ja toteuttaa uuden tavan hahmottaa kunnallista päätöksentekoa. Se tarjoaa tieteen avuksi käytännön ongelmaan ja tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmän päätöksenteon työkaluksi.fi
dc.format.extent193 sivua
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in business and economics
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-3471-2
dc.titleYrittäjämäinen elinkeinopolitiikka : kolmevaiheinen, diskurssianalyyttinen tarkastelu kunnan elinkeinopolitiikan roolista ja tehtävistä
dc.typeDiss.fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-3490-3
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.relation.issn1457-1986
dc.relation.numberinseries73
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoelinkeinopolitiikka
dc.subject.ysoelinkeinoelämä
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysotulevaisuus
dc.subject.ysohaasteet
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysodelfoimenetelmä


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot