Show simple item record

dc.contributor.authorPohjola, Pasi
dc.date.accessioned2008-01-09T12:56:43Z
dc.date.available2008-01-09T12:56:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-951-39-2756-1
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1004011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/13300
dc.description.abstractPohjola tutki väitöskirjassaan teknisten innovaatioiden tuotoksia, teknisiä tuotteita ja sovellutuksia, joita kutsutaan yleisesti teknisiksi artefakteiksi. Tutkimus on ontologista tutkimusta, jonka tarkoituksena on selventää ja parantaa ymmärrystä teknologiaan liittyvistä ilmiöistä. Analyysi esittää mekanismit ja ilmiöt, jotka ovat merkittäviä uuden teknologian tuottamiselle.– Tekniset artefaktit ovat sekä sosiaalisia että fysikaalisia systeemejä, havaitsi Pohjola. Teknisissä artefakteissa fysikaaliset ominaisuudet liittyvät tiettyyn sosiaaliseen statukseen ja käyttöön artefaktien funktioiden kautta. Artefaktien fysikaalisten ominaisuuksien ja sosiaalisen statuksen välillä vallitsee konstituutiosuhde. Sosiaaliset ilmiöt ovat keskeisessä roolissa uusien teknologisten tuotteiden käyttöönotossa ja innovaatioiden onnistumisessa. Menestyksekkäälle innovaatiolle on olemassa tarve käyttäjäyhteisössä ja tuotetta käytetään tarkoituksenmukaisesti. Onnistuneelle tekniselle innovaatiolle syntyy käyttäjäyhteisössään hyväksytty status ja tuote tulee osaksi kulttuuria.– Käyttäjäryhmien kulttuurin ja käytäntöjen ymmärtäminen on olennaista teknologian tuottamisessa, Pohjola huomauttaa. Teknologian luonne on kaksijakoinen. Teknologiset innovaatiot eivät ole pelkästään teknisten välineiden ja tuotteiden kehittämistä, vaan ne ovat myös kulttuuria tuottavia prosesseja, hän jatkaa. Väitöksessä esitetyn teknisten artefaktien filosofisen analyysin mukaan kulttuurisen ja sosiaalisen suunnittelun tulisi olla keskeisemmällä sijalla suunnitellessa uusia teknisiä välineitä.Pohjolan ehdottamaa tarkastelumallia, joka huomioi teknologian kulttuuriset ja tekniset puolet, voidaan soveltaa teknologian suunnittelu- ja tuotantotapojen kehittämisessä ja teknologiapolitiikassa. Väitöskirja tarjoaa myös perustan ja käsitteistön, jonka avulla tarkastella teknologioita käytännöllisesti ja teoreettisesti. Lisäksi Pohjola tarkastelee, kuinka esitetty käsitteistö on sovellettavissa teknologian tuottamiseen malliperustaisten päättelymenetelmien kautta.fi
dc.description.abstractThis work is an ontological investigation of technological artefacts. The mainpurpose of the work is to provide a fully-ÿedged conceptualization and description of technological entities, i.e. technical artefacts, and their use through a philosophical analysis. The main argument of the work is that technical artefacts havea dual nature. Technical artefacts are both physical objects and social objects. Thesocial aspect of technical artefacts, especially in relation to its physical nature, isless analyzed aspect of technology in philosophy.The philsophical analysis in this work applies various notions and developments of contemporary philosophy. To analyse the social ontology of artefact use, the work exploits John Searle’s recent writings on social institutions. John Searle’s notions have been recently discussed also in the context of technologicalartefacts which makes Searle’s work a useful platform for combining different discussions of technology and technical artefacts together with issues presentedin this work.What the analysis in this work shows is that creating novel artefacts is also a creation of new social practices through introudction of ways of use of newtechnology. Starting from two commonly held views of technology, technology as material objects and technology as a social construction, it is shown that bothof these views are underdeveloped in various respects. The proposed alternative to the ontology of technical artefacts in this work has three parts: dual nature ofartefacts, constitution relation between these two natures and practices as uses of technology. After giving an account of these central features of technology,latter parts of the work discusses the implications of the ontology for creating and designing of new technology.en
dc.format.extent150 sivua
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversity of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseriesJyväskylä studies in education, psychology and social research
dc.relation.isversionofISBN 978-951-39-2708-0
dc.subject.otherartefakti
dc.titleTechnical artefacts : an ontological investigation of technology
dc.typeDiss.fi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-2756-1
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotVäitöskirjafi
dc.type.ontasotDoctoral dissertationen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.relation.issn0075-4625
dc.relation.numberinseries300
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoteknologiapolitiikka
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoartefaktit
dc.subject.ysoontologia
dc.subject.ysointentionaalisuus
dc.subject.ysokollektiivinen toiminta
dc.subject.ysoteknologinen kehitys
dc.subject.ysososiaaliset vaikutukset
dc.subject.ysokäsitteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record