"Vedet seisahtuu, liikenteet pysähtyy" : kokemuksia uuden julkisen taiteen kohtaamisesta ANTI - Contemporary Art Festivalilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuukkanen, Johanna
dc.date.accessioned 2013-08-16T11:27:25Z
dc.date.available 2013-08-16T11:27:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1277843
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41989
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201308162162 en
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy yleisön kokemuksiin uudesta julkisesta taiteesta ANTI – Contemporary Art Festivalin yhteydessä. Tutkielman laadullinen aineisto koostuu ryhmähaastattelusta, jonka analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Ryhmähaastattelu keskittyi haastateltavien kokemukseen Avustettuja kadunylityksiä Kuopiossa -teoksesta (2011) sekä siihen osallistumisesta. Toinen tutkimuskysymys koski uuden julkisen taiteen vaikutusta kaupunkitilassa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Uuden julkisen taiteen mahdollistamista osallistumisen ja vuorovaikutuksen tilanteista pyrin luomaan laajempaa käsitystä lisäksi kolmen teosanalyysin avulla. Aineistoni perusteella haastateltavien kokemus oli erittäin positiivinen, kannustava ja rohkaiseva ja se vahvisti heidän kiinnostustaan uuteen julkiseen taiteeseen. Haastateltavien mielestä positiivinen kokemus uudesta julkisesta taiteesta voi vaikuttaa myöhempään kiinnostukseen taidetta kohtaan sekä madaltaa kynnystä ja kannustaa osallistumaan myös tulevaisuudessa. Haastateltavien kokemusten ja havaintojen perusteella teos lisäsi kaupunkitilassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja sai aikaan yllättävääkin aktiivisuutta. Eri-ikäiset ihmiset lapsista nuoriin ja vanhuksiin osallistuivat teokseen ja lähtivät mukaan kannettavaksi, mitä voi pitää tavallisesta kaupunkikuvasta poikkeavana aktiivisuutena. Haastateltavien mielestä yllätykselliset esteettiset kokemukset olivat positiivisia kokemuksia arjen keskellä. Tulosten perusteella uudella julkisella taiteella on mahdollisuus tuottaa uusia esteettisiä kokemuksia. Kokemus voi olla piristysruiske työmatkalla tai voimakas kokemus, joka elää haastateltavien kertomuksissa pitkään tapahtumisen jälkeenkin muuttaen jopa heidän kokemustaan kaupunkitilasta. Kaupunkitilassa koettu positiivinen kokemus uudesta julkisesta taiteesta voi kasvattaa ihmisten kiinnostusta taiteeseen yleisellä tasolla ja rohkaista osallistumaan myös uudelleen. fi
dc.format.extent 1 verkkoaineisto.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Live art
dc.subject.other uusi julkinen taide
dc.subject.other paikkasidonnainen taide
dc.subject.other relationaalinen taide
dc.subject.other dialoginen taide
dc.subject.other tila
dc.subject.other paikka
dc.subject.other julkinen tila
dc.subject.other kaupunkitila
dc.subject.other kulttuurinen osallistuminen
dc.title "Vedet seisahtuu, liikenteet pysähtyy" : kokemuksia uuden julkisen taiteen kohtaamisesta ANTI - Contemporary Art Festivalilla
dc.title.alternative Kokemuksia uuden julkisen taiteen kohtaamisesta ANTI - Contemporary Art Festivalilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201308162162
dc.subject.ysa julkinen taide
dc.subject.ysa paikkasidonnainen taide
dc.subject.ysa tila
dc.subject.ysa julkiset tilat
dc.subject.ysa kaupunkitila
dc.subject.ysa ANTI - Contemporary Art Festival
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.date.updated 2013-08-16T11:27:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record