Sotilaskäskyllä ei voi kieltää itkemästä : diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalapudas-Takalo, Merja
dc.date.accessioned 2012-11-27T12:34:25Z
dc.date.available 2012-11-27T12:34:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1239163
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40447
dc.description.abstract Puolustusvoimat on yhteiskunnallinen, totalitaarinen instituutio, joka toteuttaa yhteiskunnallista kasvatus- ja sosiaalistamistehtävää miesten ja nykyisin myös naisten keskuudessa. Tässä sosiaalityön näkökulmasta tehdyssä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu miehisyyden ja isyyden sosiaalisiin representaatioihin, jotka muodostuvat armeijan sisäisen viestintälehden Ruotuväen sivuilla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on niin sanotun sotilasmallin muotoutuminen armeijassa. Tutkimus asettaa kriittisen tarkastelun kohteeksi maskuliinisuuden erilaiset representaatiot suhteessa isyyteen, ja sen tausta-ajatuksena on väkivallan miehinen ilmentymä sotilaiden keskuudessa. Tarkoitus on myös tunnistaa sosiaalityön ja armeijan yhteiskunnallisia yhtäläisyyksiä. Tutkimalla sotilaiden keskeisintä viestintäkanavaa etsin diskursiivisia käytännön sääntöjä, joiden varassa miehisyydestä tai isyydestä puhutaan. Taustateoriana tutkimuksessa on Moscovicin teoria sosiaalisesta representaatiosta, mitä täydennän juurruttamalla tutkimukseni kriittiseen feminismiin. Lisäksi olen hyödyntänyt tutkimusta varusmieskoulutuksen aikaisesta mieskuvasta, sukupuolistuneesta väkivallasta, isänä olemisen uusista suunnista sekä miehisistä tunneilmaisuista. Tutkimusaineistona on Puolustusvoimissa ilmestyvän sisäisen viestintälehden, Ruotuväen, vuosikerrat 2008–2011, yhteensä 88 lehteä. Tutkimusmenetelmänä on ranskalainen kriittinen diskurssianalyysi, jota käytetään usein tutkimuksissa, joissa huomion kohteena on kätkettyjen motivaatioiden paljastaminen, esimerkiksi (väki)vallankäyttö. Tutkimuksen perusteella esiin tuli kolme miehisyyden diskurssia. 1. Sotilaiden miehisyys muotoutuu pehmeämmän syväjohtamisen ja kurivallan välimaastossa urotekoja tekeviksi sankarilegendoiksi, punkkarunoilijoiksi ja yhteiskunnan kasvateiksi. 2. Ruotuväki-lehden miehyyteen sisältyy sukupuolistunut, varastettu maskuliinisuuden aspekti, sekä ripaus miehisyyden väkivaltakoneistoa. 3. Ruotuväki-lehden sotilaan isänmaallinen suojelutehtävä, perinteen eteen uhrautuva, naamioituva ja kahtia jakautunut isyys ilmenee rooleissa sekä oman lapsen isänä että lapsuuskodin poikana. Tutkimuksen taustaajatuksena olleet sosiaalityön ja puolustusvoimien yhteiskunnalliset yhtäläisyydet saivat diskursseissa omat ilmentymänsä. Molemmissa instituutioissa vallitsee vahva pyrkimys vaikuttaa biopoliittisesti asiakkaaseen, minkä tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksilön integrointi yhteiskuntaan. Tutkimuksen pohjalta totean, että Puolustusvoimien ja nykyisen sosiaalityön yhtäläisyyksiä voi tulkita brittiläisessä kriittisessä sosiaalityössä sovelletulla svejkismin käsitteellä. Tutkimus auttaa tarkastelemaan sosiaalityön nykyrakenteita kriittisesti ja motivoi pohtimaan mieheyden moninaisuutta naisistuneessa sosiaalityön kulttuurissa. fi
dc.format.extent 161 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ruotuväki (aikakauslehti)
dc.subject.other svejkismi
dc.subject.other sosiaalinen representaatio
dc.title Sotilaskäskyllä ei voi kieltää itkemästä : diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta
dc.title.alternative Diskurssitutkimus Ruotuväki-lehden mieskuvasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211273083
dc.subject.ysa puolustusvoimat
dc.subject.ysa miehet
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa maskuliinisuus
dc.subject.ysa isyys
dc.subject.ysa mieskuva
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-11-27T12:34:26Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record