Tapahtumien hallinta automaattisessa mittareiden luennassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laakso, Ville
dc.date.accessioned 2012-10-23T05:01:16Z
dc.date.available 2012-10-23T05:01:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40060
dc.description.abstract Laakso, Ville-Juhani Tapahtumien hallinta automaattisessa mittareiden luennassa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 35 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Veijalainen, Jari Uusi lainsäädäntö koskien sähkön kulutuksen seurantaa määrää, että on pystyttävä toimittamaan tieto sähkön kuluttajille kulutuksesta tunnin tarkkuudella päivittäin. Tämä vaatimus luo uusia paineita sähkömittareille ja luentajärjestelmille, erityisesti liittyen niiden saatavuuteen. Toisaalta muutos luo myös uusia mahdollisuuksia pienjänniteverkon tilan tarkkailuun ja hallintaan. Aidon Oy on yhtiö joka tarjoaa sähköyhtiöille ja palveluntarjoajille sähkömittareita ja niiden etäluentaan tarkoitettuja järjestelmiä. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tunnistaa tapahtumien hallintaan liittyvät sidosryhmät, suorittaa järjestelmän vaatimusmäärittely ja etsiä mahdollinen olemassa olevia ratkaisu, jota voisi käyttää tulevan järjestelmän mallina. Aluksi esiteltiin suomalainen sähkönjakelujärjestelmä toimialueeseen tutustumiseksi. Seuraavaksi käytiin läpi eri lähteitä hälytyksille. Perustuen hälytyksiin ja niiden tietosisältöön tunnistettiin sidosryhmät ja niiden tarpeet. Lisäksi muut hälytystiedoista kiinnostuneet entiteetit tunnistettiin. Seuraavaksi vaatimusmäärittelyssä etsittiin järjestelmän arkkitehtuuriset, toiminnalliset, rajapinta ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Kaikille vaatimuksille annettiin lisäksi prioriteetti perustuen sidosryhmiin ja niiden tarpeisiin. Erilaisia lähestymistapoja tapahtumien hallintaan on jo olemassa. Tutkielmassa esiteltiin esimerkki arkkitehtuurina Julkaise/tilaa (Publish/Subscribe) ja luotiin siitä esimerkkitoteutus. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other automaattinen mittarien luenta fi
dc.subject.other arkkitehtuurit fi
dc.subject.other tapahtumat fi
dc.subject.other hälytykset fi
dc.subject.other hallinta fi
dc.subject.other julkaise/tilaa fi
dc.title Tapahtumien hallinta automaattisessa mittareiden luennassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210232754
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record