Elinkeinopolitiikka syrjäisen maaseudun kunnissa : Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjien, yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden edustajien käsityksiä elinkeinopolitiikasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kokkonen, Timo
dc.date.accessioned 2012-10-22T06:30:04Z
dc.date.available 2012-10-22T06:30:04Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232974
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40046
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210222738 en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan syrjäisen maaseudun kuntien elinkeinopolitiikkaa kahden esimerkkikunnan, Kuhmoisen ja Puumalan käytäntöjen valossa. Tutkimuksessa halutaan tuoda esille, millaisena toimintana ja prosesseina elinkeinopolitiikka näissä kyseisissä kunnissa näyttäytyy. Tarkastelun keskiössä ovat kunnan ja yrittäjien välinen suhde, elinkeinopolitiikan seutuistumiskehitys sekä se, miten vastuut jakautuvat kunnissa elinkeinopolitiikan suunnittelun ja toteutuksen osalta. Tutkimuksen aineistona on kaksitoista teemahaastattelua. Haasteltavat olivat Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjiä, yrittäjiä sekä kuntien kanssa yhteistyötä tekevien elinkeinoyhtiöiden edustajia. Tarkastelussa ovat näiden ihmisten käsitykset ja kokemukset, joita suhteutetaan tutkimuskirjallisuudesta löytyviin näkemyksiin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan sanoa elinkeinopolitiikan tarkastelun olevan ajankohtaista. Parhaillaan käynnissä olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua. Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kuntarakenteen vahvistaminen kuntien yhdistämisen kautta, palvelurakenteiden vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ja kuntien yhteistoiminnan lisääminen. Tämä tarkoittaa sitä, että pienillä, taloutensa kanssa tasapainottelevilla maaseutukunnilla on edessään päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta. Menestyksekäs elinkeinopolitiikka on puolestaan kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeä asia, sillä elinkeinopolitiikka pidetään kunnan keskeisenä välineenä paikallisten elinkeino-olojen kehittämiseen ja tätä kautta kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että elinkeinopolitiikan tärkeimpänä tavoitteena pidettiin uusien työpaikkojen luomista. Kuntien elinkeinopolitiikka oli virkamiesvetoista. Seutuyhteistyö elinkeinoyhtiön kanssa nähtiin elinkeinopolitiikan tulevaisuuden muotona, vaikka sen paremmuutta suhteessa vanhaan elinkeinoasiamiesjärjestelmään myös hiukan epäiltiin. Kunnan ja yrittäjien suhteessa oli sekä Kuhmoisissa että Puumalassa parantamisen varaa. Tutkimuksessa nousi esille neljä yhteistyötä häiritsevää tekijää: 1) kuntien henkilöstöresurssien vähyys, 2) menneisyyden epäonnistuneista elinkeinopoliittisista hankkeista johtuva epäluottamus, 3) kunnan tiedottamisen ja päätöksentekoprosessin avoimuuden puute sekä 4) yrittäjäjärjestöjen aktiivisuuden puute kunnan ja yrittäjien välisen keskustelun välittäjänä ja ylläpitäjänä. fi
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other elinkeinopolitiikka
dc.subject.other syrjäinen maaseutu
dc.subject.other kunnan ja yrittäjien suhde
dc.subject.other seutuyhteistyö
dc.title Elinkeinopolitiikka syrjäisen maaseudun kunnissa : Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjien, yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden edustajien käsityksiä elinkeinopolitiikasta
dc.title.alternative Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjien, yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden edustajien käsityksiä elinkeinopolitiikasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210222738
dc.subject.ysa elinkeinopolitiikka
dc.subject.ysa syrjäseudut
dc.subject.ysa maaseutu
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa yrittäjät
dc.subject.ysa seutuyhteistyö
dc.subject.ysa Puumala
dc.subject.ysa Kuhmoinen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-22T06:30:05Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record