Tunisian presidentti Ben Alin retoriset valinnat vuosina 2000-2005

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nikula, Terhi
dc.date.accessioned 2012-10-15T07:10:37Z
dc.date.available 2012-10-15T07:10:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232437
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210152677 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39987
dc.description.abstract Tutkimuksen ongelmanasettelu koskee tunisialaisen yhteiskuntajärjestelmän virallisen selityksen retorista rakentumista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka Tunisian presidentti Ben Ali pyrkii puheessaan oikeuttamaan poliittisen järjestelmänsä. Pyrkimyksenä on tarkastella, mitä seikkoja ja miksi hän nostaa puheissa esiin, mitä asioita hän liittää toisiinsa ja toisaalta mitä hän pyrkii erottelemaan. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että Ben Alin näkemykset Tunisian poliittisen järjestelmän tilasta eroavat voimakkaasti kriittisten kansainvälisten järjestöjen näkemyksistä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty Chaïm Perelmanin retoriikan teoriaa. Tällöin puheiden tarkastelu on aloitettu yleisön määrityksellä. Tämän jälkeen on siirrytty tarkastelemaan argumentaation taustalla vaikuttavia esisopimuksia, jolloin on tutkittu sitä, millaisille arvoille ja olettamuksille presidentti perustaa argumentaationsa. Lopuksi on tutkittu puheiden argumentaatiotekniikoita, eli niitä retorisia strategioita, joita presidentti käyttää puheessaan. Tutkimuksen aineisto muodostuu presidentti Ben Alin virallisista puheista vuosilta 2000–2005. Jokaiselta vuodelta aineistossa on keskimäärin neljä puhetta. Ben Ali pyrkii puheillaan vaikuttamaan kolmeen pääasialliseen yleisöryhmittymään. Tunisialaisen yleisön lisäksi presidentti puhuu arabimaailmalle ja länsimaille. Puheiden yleisökonstruktio on hyvin laaja ja se voidaan huomata myös presidentin argumentaatiosta, joka on monin paikoin tasapainoilua ohuella viivalla, jotta tietyt sanavalinnat eivät aiheuttaisi ristiriitaa monimuotoisen yleisön keskuudessa. Myös suuri osa presidentin käyttämistä esisopimuksista on luonteeltaan universaaleja, jolloin kaikkien yleisön jäsenten voidaan nähdä pystyvän seisomaan esisopimusten takana. Varsinaisissa argumentaation tekniikoissa puheista nousee esiin kaksi pääasiallista argumenttia järjestelmän oikeuttamiseksi: viittaaminen Tunisian hyvään kansantaloudelliseen tilanteeseen sekä etenkin terrorismia vastaan taisteleminen. Tutkimuksen tuloksista voidaan nähdä, että etenkin Yhdysvaltoihin vuonna 2001 kohdistuneet terrori-iskut vaikuttavat presidentin retoriikkaan. Presidentti korostaa aikaisempaa menestyksekästä toimintaansa islamistiterrorisminvastaisessa kamppailussa pyrkien johtamaan kuulijan siihen ajatukseen, että Ben Alin linja on hyväksi havaittu ja oikeutettu. Tunisian tilanteessa voidaan nähdä, että maan demokraattista kehitystä on kavennettu perustelujen pohjautuessa islamismin uhkaan. Tällöin poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia on rajoitettu islamistien lisäksi myös muulta kansanosalta. Kun siis Ben Ali pyrkii estämään islamistien valtaannousun, joka olisi uhka demokratialle, harjoittaa presidentti itse varsin epädemokraattista politiikkaa. fi
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Ben Ali, Zine el-Abidine
dc.title Tunisian presidentti Ben Alin retoriset valinnat vuosina 2000-2005
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210152677
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa puheet
dc.subject.ysa Tunisia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-15T07:10:38Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record