"Lisääntyminen on kivaa ja hyödyllistä" : venäläisen nuorisoliike Našin demografisen retoriikan tarkastelua

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leskinen, Virve
dc.date.accessioned 2012-10-12T05:35:40Z
dc.date.available 2012-10-12T05:35:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232297
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39966
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210122664 en
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella venäläisen Demokraattisen antifasistisen nuorisoliike Našin väestöpoliittista retoriikkaa ja eritellä liikkeen väestöpoliittista roolia venäläisessä yhteiskunnassa. Venäjä elää tällä hetkellä väestöpoliittisen kriisin aikakautta. Valtion taholta on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin kriisin hallitsemiseksi ja kukistamiseksi. Valtion viimeisin virallinen väestöpoliittinen ohjelma, ”Suunnitelma Venäjän federaation demografisesta politiikasta vuoteen 2025 asti” vuodelta 2007, linjaa valtion demografisen politiikan uuden suunnan ja määrittelee tulevat väestöpoliittiset toimet, tavoitteet ja kannustimet. Valtionhallinnon lisäksi monet muut toimijat ovat ottaneet aktiivisesti kantaa Venäjän väestöpoliittiseen tilanteeseen, näiden joukossa myös Vladimir Putinin presidenttikauden aikana perustettu nuorisoliike Naši. Tutkimuksessa tukeudutaan amerikkalaisen Kenneth Burken ja belgialaisen Chaïm Perelmanin retoriikan teorioihin, mutta aineistoa lähestytään myös erilaisten politiikan teorioiden kautta. Tutkimusaineisto koostuu Našin vuonna 2005 laaditusta Manifestista, useista eri nuorisoliike Našin ja sen edustajien antamista lausunnoista ja mielipidekirjoituksista, sekä liikkeestä kirjoitetuista lehtiartikkeleista vuosilta 2005–2009. Aineisto ei siis ole täysin tarkkarajainen, mutta se tarjoaa sitäkin hedelmällisemmät lähtökohdat Našin väestöpoliittisen retoriikan ja toimijuuden hahmottamiselle. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että nuorisoliike Naši on aktiivinen väestöpoliittinen toimija, joka yrittää aktivoida ja motivoida erityisesti venäläisnuorison osallistumaan väestöpolitiikkaan. Yhtäältä Naši korostaa venäläisten yhteistä vastuuta väestöpoliittisen tilanteen ratkaisemisessa, mutta toisaalta naisten väestöpoliittista roolia alleviivataan erityisen vahvasti nuorisoliikkeen retoriikassa. Samalla kun Naši peräänkuuluttaa kaikkien venäläisten väestöpoliittista vastuuta, nousee aineistosta kuitenkin implisiittisesti esille myös se, kuinka Naši toivoisi etnisten venäläisten lukumäärän pysyvän korkeammalla ei-etnisiin venäläisiin verrattuna. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että Našin väestöpoliittinen toiminta ei jää ainoastaan puheiden ja suunnitelmien tasolle, vaan liike toteuttaa väestöpolitiikkaansa hyvin aktiivisesti myös käytännön tasolla. fi
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Naši
dc.title "Lisääntyminen on kivaa ja hyödyllistä" : venäläisen nuorisoliike Našin demografisen retoriikan tarkastelua
dc.title.alternative Venäläisen nuorisoliike Našin demografisen retoriikan tarkastelua
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210122664
dc.subject.ysa nuorisojärjestöt
dc.subject.ysa poliittiset nuorisojärjestöt
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa väestöpolitiikka
dc.subject.ysa Venäjä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-12T05:35:40Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record