Kamppailu Leader-metodista : kokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007-2013

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Juntti, Hanna-Leena
dc.date.accessioned 2012-10-11T09:47:38Z
dc.date.available 2012-10-11T09:47:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232254
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210112656 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39957
dc.description.abstract Tutkimuksessa on tarkasteltu toimintaryhmätyön eli Leader - toiminnan ohjelmakauden 2007–2013 tilaa. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää miten toimintaryhmätoimijat kokevat ohjelmakauden alussa tapahtuneen Leader - ohjelman hallinnollisen muutoksen, jolloin Leader vietiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan niin sanotuksi neljänneksi toimintalinjaksi. Kolmella edellisellä ohjelmakaudella Leader oli oma itsenäinen ohjelmansa. Tutkimuksen näkökulman taustalla on ajatus viime vuosina tapahtuneesta hallinnollisesta muutoksesta, jota kuvataan termillä hallinnosta hallintaan (from governing to governance). Tätä 1980 – luvulla syntynyttä julkishallinnon uudistusliikettä nimitetään myös uudeksi hallinnaksi. Hallinta viittaa länsimaisten valtarakenteiden muutokseen hierarkkisesta, julkishallintokeskeisestä hallitsemisesta kohti hajautettua, verkostomaista monitoimijamallia. Vastuu on julkiselta sektorilta siirtynyt paikalliselle tasolle. Tutkimusaineiston muodostavat toimintaryhmätoimijoiden haastatteluvastaukset, jotka on kerätty kahdessa erillisessä seminaarissa. Haastatteluissa toimijoilta on kysytty heidän kokemuksiaan toimintaryhmätyön tilasta kahden ydinteeman avulla. Ensimmäinen koski niitä ongelmia, joita toiminnassa koetaan ja toinen puolestaan kartoitti toimijoiden ehdottamia ratkaisuja koettuihin ongelmiin. Analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia, jonka avulla on pyritty tunnistamaan ne keskeiset ongelmat ja ratkaisut, joita aineistossa esiintyy. Aineistosta käy ilmi, että toimijat kokevat byrokratian lisääntyneen nykyisellä ohjelmakaudella. Byrokratia merkitsee ristiriitaa suhteessa paikallisuutta korostavalle maaseudun kehittämistyölle: sen koetaan karsivan kehittämishankkeita ja näin se vaikuttaa myös alueen elinvoimaisuuteen. Keskeisimpänä tutkimustuloksena voidaan todeta, ettei Leaderin viemistä osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa koeta hyväksi ratkaisuksi. Erityisiä ongelmia nykyisestä Leaderin hallintomallista koituu metodisille periaatteille, joista ankarimmin kärsii alhaalta ylös nouseva paikallisuuden eetos. fi
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other toimintaryhmätyö
dc.subject.other Leader -metodi
dc.subject.other maaseudun kehittäminen
dc.subject.other governance
dc.subject.other uusi hallinta
dc.title Kamppailu Leader-metodista : kokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007-2013
dc.title.alternative kokemuksia toimintaryhmätyöstä ohjelmakaudella 2007-2013
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210112656
dc.subject.ysa 2007-2013
dc.subject.ysa maaseutu
dc.subject.ysa kehittäminen
dc.subject.ysa maaseutupolitiikka
dc.subject.ysa paikallisuus
dc.subject.ysa hallinta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-11T09:47:38Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record