Kodinhoidosta parisuhteen hoitoon : Kotilieden tarjoama perhekuva vuosilta 1953 ja 2003

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pärttö, Minna
dc.date.accessioned 2012-10-03T10:45:30Z
dc.date.available 2012-10-03T10:45:30Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231614
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032571 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39859
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan Kotiliedessä esiintyvää perhekuvaa vuosilta 1953 ja 2003. Tarkoituksena on selvittää Kotilieden artikkeleita analysoimalla ne ainekset, joista perhepuhe on muodostunut kyseisinä ajankohtina. Lähtökohtana on jako moderniin ja postmoderniin yhteiskuntaan, jossa esiintyvää perhekuvaa tutkitaan familistisen ja individualistisen perhekäsityksen valossa. Keskeisellä sijalla on perhepuheessa tapahtunut historiallinen muutos. Perhepuheen muutokset pyritään näkemään yhteiskunnan, perheen ja yksilön välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Muutoksen lisäksi huomio kiinnitetään Kotilieden rooliin perhettä yhteiskunnallisesti muotoilevana ja määrittelevänä tekijänä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä. Tutkimusaineiston muodostavat Kotiliedestä valitut artikkelit vuosilta 1953 ja 2003. Tutkielman tulokset osoittavat selvästi Kotilieden perhepuheessa tapahtuneen muutoksen. Kodinhoitamisen sijaan pääpaino perhepuheessa on siirtynyt parisuhteen ympärille. Parisuhteen problematisointia voidaan pitää postmodernille maailmalle tyypillisenä, individualistisena piirteenä. Tasa-arvokysymykset nousevat toisena merkittävänä teemana esiin perhepuheesta. Sukupuolisopimuksen mukaisesta työnjaosta perheessä on siirrytty tasa-arvokeskusteluihin, joiden laajuus ja voimakkuus lehden vuoden 2003 artikkeleissa antavat viitteitä siitä, ettei tasa-arvo sukupuolten välillä vielä toteudu yhteiskunnan, eikä perheiden tasolla. Kolmantena keskeisenä muutoksena voidaan pitää siirtymistä rationaalisuuden ihanteesta elämyksellisyyden etsintään. Elämysten kaipuu voidaan nähdä osoituksena individualistisista pyrkimyksistä kokea oma elämä ainutkertaisena ja yksilöllisenä. Perhe nähdään nyt ennen kaikkea omaa elämää rikastuttavana tekijänä. fi
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Kotiliesi
dc.title Kodinhoidosta parisuhteen hoitoon : Kotilieden tarjoama perhekuva vuosilta 1953 ja 2003
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032571
dc.subject.ysa 1950-luku
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa perhe-elämä
dc.subject.ysa kodinhoito
dc.subject.ysa parisuhde
dc.subject.ysa perhekeskeisyys
dc.subject.ysa moderni
dc.subject.ysa postmoderni
dc.subject.ysa familismi
dc.subject.ysa individualismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-03T10:45:30Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record